Skip to Content

Snabbare insikter och bättre beslut

Gemensam lägesbild för asset management

Geografisk intelligens visar vägen

A train drives on railroad tracks and a plane flies over a forest fire representing location tracked assets

Dashboard visualiserar översikt och detaljer

Geografin har en unik förmåga att sammanlänka och visualisera datamängder från olika källor. Med stöd av geografisk IT blir det bland annat möjligt att skapa behovs- och situationsanpassade dashboards  Kolla in dashboarden som gör det möjligt att löpande ha kontroll över och fatta välgrundade beslut om underhåll och hantering av tillgångar på ett fiktivt industriområde.

Dashboarden är en interaktiv vy med en kartkomponent som ger en snabb överblick över nuläge och status, och en samlad bild över och detaljerad information om både kostnader och intäkter. Kartan är naturligtvis dynamisk och uppdateras i takt med att datakällan uppdateras.

Utforska dashboarden

Optimerat och kostnadseffektivt underhåll

Att utföra underhåll vid fel tidpunkt och på fel plats kan medföra betydande kostnader och dessutom leda till minskad produktivitet. Genom att dra nytta av den geografiska dimensionen av data blir det möjligt att avgöra vilka åtgärder som är optimala – nu och i framtiden.

Den här filtreringen i dashboarden ger en överblick, både i kart- och listform, över valda underhållsposter. Vyn visar att det kommer att genomföras takläggning i flera närliggande fastigheter, vilket underlättar planering och koordinering av arbetet. 

Karta är underlag för rätt bedömningar

Att göra rätt bedömningar av tillgångars status är avgörande för optimerad asset management. Datadrivna beslutsunderlag gör det möjligt att fatta faktabaserade beslut baserat på historiska data, men också med hänsyn till realtidsdata när så behövs.

Här visualiserar kartan bedömningen av var underhåll bör ske. Scrolla i dashboardens listkomponent för att se vad som behöver göras och budget för att kunna utföra underhållet. Du kan även jämföra per objekt vad exempelvis en fasadrenovering kostar för olika anläggningar och på så sätt få en bättre förståelse för vad som är en bra prioritering. 

Upptäck karta och dashboard

Produkter och appar

ArcGIS är en skalbar och flexibel plattform där nyckelfunktionerna finns att tillgå när du behöver dem. Det här är några av de produkter och appar som används i en tillämpning liknande den som beskrivs här.

Previous
Next

eBok

Opimera asset management med geografiskt IT

Öka värdet i tillgångens hela livscykel med datadrivna kartor 

Läs mer i eBoken
eBok: Digitaliserad asset management med geografisk intelligens

Asset management med stöd av geografin

Analysera och förstå tillgångars och resursers läge, status och tillgänglighet i hela livscykeln. Förutsättningarna att optimera asset management förbättras avsevärt när du drar nytta av geografisk IT.

Läs mer