Datadrivna kartor för asset management

Smartare drift och underhåll

Sammanlänka och visualisera data från spridda underhålls- och affärssystem

A train drives on railroad tracks and a plane flies over a forest fire representing location tracked assets

Har du tänkt på att majoriteten av alla fysiska tillgångar och assets faktiskt kan kopplas till en plats eller position? Det innebär att en GIS-programvara (geografiska informationssystem) kan ta dina data, oavsett varifrån de kommer, och knyta dem till en geografisk koordinat. På så sätt blir det i nästa steg möjligt att skapa kraftfulla datadrivna gränssnitt och en samlad visuell ingång till data från olika databaser och system i form av en datadriven karta.

Se demo

Exempel

Optimera underhåll och drift med stöd av interaktiva kartor

Det här är ett exempel där en kartbaserad dashboard, eller kontrollpanel om du så vill, visualiserar data om belysningsstolpar från tre olika system för underhåll, historik och ekonomiska nyckeltal.

Överblick och koll på detaljer

Med den här typen av lösning tillgängliggörs alltså data och information i ett visuellt gränssnitt där användaren får möjlighet att utforska data i en intuitiv interaktiv miljö när och var som helst. I realtid om så behövs. I det här fallet får användaren en överblick över hela belysningsanläggningen. Användaren kan dessutom zooma in i kartan och få detaljinformation både om till exempel status för enskilda belysningsstolar och per serviceområde.

Pop up-ruta i karta

Förädla och visualisera data

GIS erbjuder många möjligheter att förädla dina data ytterligare. Som i det här exemplet där en indelning av belysningsstolparna sammanställts och visualiseras i serviceområden baserat på typ av underhållsärende. Ett annat användningsområde är till exempel optimering av rutter för servicetekniker utifrån data om körtid, kompetens och typ av ärende.

Serviceområde visualiserat på karta

Produkter och appar

ArcGIS är en skalbar och flexibel GIS-plattform där nyckelfunktionerna finns att tillgå när du behöver dem. Det här är några av de produkter och appar som används i en tillämpning liknande den som beskrivs här.

Previous
Next

eBok

Optimera asset management med geografisk IT

Ökat värdet i tillgångens hela livscykel med datadrivna kartor.

Skicka till mig
eBok: Digitaliserad asset management med geografisk intelligens

Asset management med stöd av geografin

Analysera och förstå tillgångars och resursers läge, status och tillgänglighet i hela livscykeln. Förutsättningarna att optimera asset management förbättras avsevärt när du drar nytta av geografisk IT.

Läs mer