Skip to main content

Facility management med kartstöd

Smartare drift med komplett beslutsunderlag

Exempel på visualiseringar och användningsområden

A train drives on railroad tracks and a plane flies over a forest fire representing location tracked assets

Det är en utmaning att dra nytta av och omvandla komplexa och ofta spridda datamängder till greppbar och värdefull information. GIS (geografiska informationssystem) har kapaciteten att sammanlänka och visualisera relevanta data, oavsett om de kommer från CAFM, CAD, BIM eller andra typer av verksamhets- och affärssystem. Interaktiva smarta kartor blir sedan den gemensamma sammanlänkande vy som gör data om tillgångar, resurser, status och omvärldsfaktorer tillgängliga i hela organisationen. Kolla gärna in det här exemplet på en tillämpning av GIS-kartor för facility management.

Relevanta data på karta optimerar driften

Här har vi zoomat in i den översiktliga kartan och landat på ett våningsplan i en byggnad, där data om energiförbrukning och inomhustemperaturer visualiseras. Men det skulle lika gärna kunna vara i sammanhanget viktiga data om exempelvis larm, brandskyddsutrustning, nödutgångar, dörrar, fönster och belysning  som tillgängliggörs i rollanpassade vyer. Resultatet blir ett gemensamt gränssnitt med tillförlitlig information, som både ger en värdefull överblick och detaljinformation som bidrar till att optimera drift och underhåll.

Så funkar det – se video
Facility mangement och kartor

Olika typer av data i samma vy

Koppla ihop olika typer av data med GIS. Intelligenta kartor visualiserar dem tillsammans och in en geografisk kontext i både 2D och 3D – behov, målgrupp och användningsområde sätter ramarna. I just det här exemplet hanteras BIM-data i samma vy som realtidsdata från sensorer.

Integrationen ArcGIS-Autodesk
BIM och GIS

Produkter och appar

ArcGIS är en skalbar och flexibel plattform där nyckelfunktionerna finns att tillgå när du behöver dem. Det här är några av de produkter och appar som används i en tillämpning liknande den som beskrivs här.

Previous
Next

eBok

Digitaliserad visuell facility management

Koll på fastigheter och byggnader med geografisk IT

Ladda ner eBok
eBok: Koll på fastigheter och byggnader

Facility management med stöd av geografin

Tillgängliggör ett visuellt interaktivt fönster in i relevanta databaser. Det skapar förutsättningar för att drift och underhåll av fastighetsbeståndet sker så kostnadseffektivt som möjligt, på ett sätt som borgar för hållbarhet och lönsamhet.

Läs mer