Digitaliserat flöde av data i hela arbetsprocessen

Sömlöst från fält till kontor och tillbaka

Geografisk IT gör det möjligt

Personal i fält

Ett gränssnitt som ger en tydlig och tillförlitlig översikt över resurser, tillgångar, åtgärder och ärenden är en framgångsfaktor i vilken organisation som helst. Organisationer och företag med en geografiskt spridd verksamhet har en särskild utmaning i att åstadkomma detta. Nyckeln till att lyckas är att säkerställa ett sömlöst digitalt flöde av data genom hela arbetsprocessen. Här får ett fiktivt scenario för etablering av vindkraft illustrera hur och varför GIS (geografiska informationssystem) är ett nav som knyter samman, förädlar och tillgängliggör data från olika källor – i hela arbetsflödet.

Gemensamma data överallt hela tiden

Styrkan i att, oberoende av var personalen befinner sig och vilken typ av enhet de använder för att hantera och konsumera data, säkra tillgången till relevanta aktuella uppgifter är enorm. Datadrivna kartor är ett gränssnitt som möjliggör att samma tillförlitliga data och information finns tillgänglig hela tiden. Uppdateringar slår igenom överallt direkt, i realtid om så behövs. En komplett GIS-plattform innehåller kort sagt den spetsfunktionalitet som krävs för att integrera, visualisera och dela data från olika källor. 

En skalbar GIS-plattform
Dataskärm med ArcGIS Pro

Behovsanpassad vy bäddar för bättre beslut

En dashboard med en kompetent kartkomponent ger en snabb, tydlig och faktabaserad överblick av läget . I det här fallet visualiseras data om status för vindkraftsetableringar på ett sätt som möter affärsutvecklarens behov. Komplettera med data om till exempel relevanta riksintressen och riskfaktorer så har du ett tydligt underlag för etableringsbeslut.

Dataskärm med ArcGIS Dashboards

Rätt app på rätt plats

Personal med mobila arbetsuppgifter ute på fältet får tillgång till gränssnitt som stödjer dem i deras roll. Appar anpassade för surfplatta eller smartphone tillgängliggör den information och funktionalitet som behövs för att i det här fallet utföra inspektioner och uppdatera data med precision. Cirkeln sluts i och med att uppdaterad information blir tillgänglig direkt i vyer avsedda för skrivbordsarbete, såsom utvärdering, planering och uppföljning av status. Vid behov kan dessutom pdf-rapporterar genereras.

Så funkar det
Appsvit för alla behov
Mobila appar med kartgränssnitt

Teknik som används i det här exemplet

ArcGIS är en skalbar flexibel plattform där nyckelfunktionerna finns att tillgå när du behöver dem. I det arbetsflöde som beskrivs här har följande produkter och appar använts.

Previous
Next

eBok

Värdet av appar med kartstöd i fält

Ladda ner den här eBoken om du vill veta mer om vad det innebär att digitalisera mobilt arbete i fält med stöd av geografin. Läs mer om verktygen och verksamhetsnyttan.

Skicka till mig

Digitaliserat arbetsflöde med geografisk IT

Smarta teknikval och datadrivna kartor gör data tillgängligt när och var som helst, i hela arbetsprocessen. Spara tid och pengar med ett sömlöst digitalt sömlöst  flöde av data mellan fält och kontor.

Läs mer