Skip to main content

Datavisualisering ger koll på energikostnader

Tydliga beslutsunderlag med datadrivna kartor

Exempel på tillämpning för facility management

A train drives on railroad tracks and a plane flies over a forest fire representing location tracked assets

För den som har ansvar för facility management är det helt centralt att säkerställa att förvaltning, underhåll och drift sker så optimalt och kostnadseffektivt som möjligt. Tillgången till överskådliga data och information är avgörande för att lyckas med det. GIS (geografiska informationssystem) gör verksamhetskritisk information åtkomlig i en gemensam visuell vy. Kalla det gärna digital tvilling om du så vill. Kolla in exemplet nedan på en tillämpning av GIS-kartor som stöd för att optimera energförbrukningen och därmed få kontroll på kostnader.

Om digital tvilling

Överblick över fastigheter på karta

Det finns mycket att vinna på att visualisera verksamhetens fastighetsbestånd på en karta. I sin allra mest grundläggande form innebär det att fastigheterna placeras ut på en digital karta. Gränssnittet ger en uppskattad första överblick över tillgångarna i relation till omgivningarna och varandra. Redan här kommer du att se på dem med nya ögon.

Läs mer
Facility mangement och kartor

Zooma in till detaljinformation

Eftersom kartan är interaktiv är det sedan möjligt att zooma in till enskilda byggnader och utforska detaljinformation om dem. Här har en 3D-karta skapats baserat på DWG-filer, data från systemet för hyresadministration och sensordata. En visualisering som gör det möjligt att snabbt få en visuell indikation på var temperaturen avviker från det optimala (rött = för varmt, blått = för kallt). Något som i sin tur bäddar för kontroll på energikostnaderna.

BIM och GIS

Produkter och appar

ArcGIS är en skalbar och flexibel plattform där nyckelfunktionerna finns att tillgå när du behöver dem. Det här är några av de produkter och appar som används i en tillämpning liknande den som beskrivs här.

Previous
Next

eBok

Digitaliserad visuell facility management

Koll på fastigheter och byggnader med geografisk IT

Ladda ner eBok
eBok: Koll på fastigheter och byggnader

Facility management med stöd av geografin

Tillgängliggör ett visuellt interaktivt fönster in i relevanta databaser. Det skapar förutsättningar för att drift och underhåll av fastighetsbeståndet sker så kostnadseffektivt som möjligt, på ett sätt som borgar för hållbarhet och lönsamhet.

Läs mer