Skip to main content

Digitaliserat arbetsflöde från fält till kontor

Bäddar för gemensam lägesbild

Svit av appar gör det möjligt

Personal i fält

Organisationer och företag med geografiskt spridda tillgångar och resurser har en utmaning i att upprätthålla och tillgängliggöra en aktuell gemensam lägesbild. Nyckeln till att lyckas åstadkomma detta är att skapa ett digitaliserat flöde av data och information för arbetsflöden som omfattar personal och arbetsuppgifter både mobilt på fältet och stationärt på kontoret. För att fungera optimalt behöver flödet vara sömlöst hela vägen, så att säga end-to-end. Kolla in det här fiktiva exemplet som ger en inblick i hur det funkar.

Överblick med kartstöd

En dashboard visualiserar alla relevanta tillgångar, objekt och registrerade ärenden. Kartan ger en lättillgänglig överblick och samlad bild över status, aktuella ärenden, tillgängliga resurser och exakt var de finns. Samma övergripande vy är också verktyget där åtgärder prioriteras och arbetsuppgifter tilldelas. Fältpersonal som får ärendet tilldelat ser motsvarande information i sin mobilvy, åker ut i fält, utför uppgiften, registrerar informationen direkt på plats och i samma stund uppdateras dashboarden på kontoret. 

Appar för hela arbetsflödet

Ett ekosystem av appar anpassade för roller, behov och uppgifter i hela arbetsflödet underlättar och effektiviserar, och ger i slutänden verksamheten en gemensam lägesbild de alltid kan lita på. Som i det här fallet där en kombination av karta och formulär används för att registrera en felanmälan.

Om ArcGIS fältappar
Fältappar i mobilen

Teknik som används i det här exemplet

ArcGIS är en skalbar flexibel plattform där nyckelfunktionerna finns att tillgå när du behöver dem. I det arbetsflöde som beskrivs här har följande produkter och appar använts.

Previous
Next

eBok

Värdet av appar med kartstöd i fält

Ladda ner den här eBoken om du vill veta mer om vad det innebär att digitalisera mobilt arbete i fält med stöd av geografin. Läs mer om verktygen och verksamhetsnyttan.

Skicka till mig

Digitaliserad fältprocess med geografisk IT

Spara tid och pengar med ett sömlöst digitalt flöde av data mellan fält och kontor. Smarta teknikval skapar förutsättningar för flexibilitet, effektivitet och koll på projekt och resurser.

Läs mer