Skip to Content

Aktuell lägesbild

Ladda ner guide

Så får din verksamhet aktuell lägesbild med hjälp av GIS

Fatta rätt beslut i kritiska lägen

För att kunna fatta rätt beslut i kritiska lägen krävs en gemensam och uppdaterad nulägesbild.

Med GIS-teknik sammanställs information från en mängd olika datakällor som är relevanta för din verksamhet och ger översikt direkt på en interaktiv karta. Det gör er väl rustade för en vardag som kan skifta från lugn till kaos på ett ögonblick.

  • Samla in och rapportera digitalt
  • Se händelser i realtid
  • Effektiviserad briefing och kartlägging

Hämta guide

Fyll i din e-post så skickar vi över vår guide om aktuell lägesbild.

Anna Ericsson