Skip to Content

Bättre inköp med skarpt beslutsstöd

Ladda ner beslutsunderlaget som visar mer

Kartan vässar beslut om virkesköp

Att se data visualiserat på en karta ger många aha-upplevelser. Prova och du kommer att märka hur de mest komplexa samband blir tydliga. Geografisk analys ger förutsättningar för helt andra insikter om din verksamhet än när du ser samma fakta sammanställt i tabeller och diagram. Du får helt enkelt ett kraftfullt stöd för att fatta snabba och välgrundade beslut. I det här exemplet vill vi veta hur köpkonkurrensen i ett område ser ut och hur det påverkar våra möjligheter att effektivisera virkesköpen.

Var är köpkonkurrensen störst?

För att ta reda på det använder vi information om köparnas utgångspunkt och faktiska inköp hos en fiktiv aktör och dennes konkurrenter. Vi gör en geografisk analys och fram växer en bild som talar för sig själv när den visar var konkurrensen är störst och var det finns verklig potential att förbättra den egna lönsamheten.

Nyfiken på resultatet?

Ladda ner kartan så får du se!