Skip to Content

Vässa verksamhetens verktyg för BI

4 steg till mer business intelligence

Kom igång med ArcGIS Insights

Mycket att vinna på mötet mellan BI och intelligenta kartor


De traditionella BI-verktygen klarar frågor om vem, vad och när alldeles utmärkt. Men för att få insikt om verkligt komplexa mönster och samband där frågan ”var” är avgörande krävs något mer. Det finns därför all anledning att utforska möjligheterna med riktigt vassa visualiseringar av data i en kartkomponent, som kommer att stärka dina BI-rapporter avsevärt.

För det är nämligen skillnad på karta och karta.

I den här guiden presenteras fyra konkreta tips, som vässar datavisualiseringar och ger din organisation mer och bättre affärsintelligens med stöd av geografi. Guiden ger dig:

  • En introduktion till möjligheterna med kvalificerad kartfunktionalitet
  • Inblick i hur intelligenta kartor mejslar fram mönster och insikter ur komplexa datamängder
  • Inspiration och förslag till vägen framåt

Trevlig läsning!