Checka av att ArcGIS underlättar arbetet

Ladda ner checklista

Dra full nytta av ArcGIS

ArcGIS har förmågor som effektiviserar i alla delar av en organisation. Säkerställ att din verksamhet drar optimal nytta av ArcGIS-plattformen.

Med utgångpunkt i vanliga verksamhetsbehov och användarmönster bockar du i den här checklistan av inom vilka områden det finns potential att jobba smartare med stöd av ArcGIS. Använd listan som underlag när du i sedan prioriterar nästa steg framåt. 


Rikard Birgersson