Från fält- och drönardata till visuell lägesbild

Sömlöst, effektivt och säkert end-to-end

Guide till IT-stöd i arbetsflödet från insamling till presentation av data


Organisationer som säkerställer att data och information flödar digitalt, sömlöst och säkert i verksamhetskritiska arbetsflöden öppnar upp för att spara både tid och pengar. Samtidigt som effektiviteten, kvaliteten och säkerheten i verksamheten ökar. Geografisk IT har potentialen att vara den motor din organisation behöver för att realisera det flöde av data och information verksamheten behöver. Oavsett om data är insamlade i fält, med drönare och sensorer, eller om de kommer från affärssystem och externa databaser.

I den här guiden fokuserar vi på att få så stor utväxling som möjligt på fält- och drönardata.

Ur innehållet:

  • Argument för sömlöst flöde av data
  • Introduktion till applikationer som stödjer arbetsflödet
  • Styrkan i datadriven lägesbild

Trevlig läsning!