Skip to Content

4 tips för lönsammare butiksnät

Interaktiv guide

Ladda ner

Smarta kartor bäddar för beslut som optimerar butiksnätet

Många faktorer spelar in när en etableringsmöjlighet ska värderas; finns tillräcklig köpkraft i området från vår målgrupp, hur ser konkurrensen ut, hur ska logistiken fungera, tillgängliga lokaler/tomter. Geografisk affärsanalys tydliggör alla mönster och faktorer som är avgörande för er i en gemensam visuell marknadsbedömning av läget.

 

En visualiserad, interaktiv guide som konkret visar hur beslutsunderlag ger nya insikter om kunder och konkurrenter, upptagningsområden och val av etablering. 

Få länk till guiden

Fyll i dina kontaktuppgifter så skickar vi en länk till guiden.


Rikard Birgersson