Digitalt samarbete inom och mellan organisationer

Nytta & värde | Handfasta kom-igång-tips

Kom igång med ArcGIS Insights

Hög tid att vässa samverkan även över organisationsgränser


Idag sker utbyte av data och information ofta via filer som skickas i mail eller överförs digitalt på annat sätt. Kanske av gammal vana. Men många gånger också eftersom det faktiskt är den möjlighet som finns att tillgå. Arbetssättet är dock ineffektivt, osäkert och medför risk för kvalitetsbrister i alla led. Lite förenklat innebär det helt enkelt att de data som skickas är inaktuella så snart de lämnar avsändaren.

Upptäck hur organisationer kan samarbeta mer effektivt, säkert och digitalt. Oberoende av organisatoriska gränser.

Ladda ner en guide som ger dig:

  • framgångsfaktorerna för ett sådant samarbete
  • en introduktion till en teknisk lösning som tar hävstång på geografisk IT för att ge organisationer bättre förutsättningar att samverka
  • konkreta tips om vägen framåt

Trevlig läsning!