Tillgång till gemensamma data ett framgångsrecept

Tips, råd och inspiration om vägen framåt

Guide

Hög tid att säkerställa att data används och genererar värde


Står du inför utmaningen att förbättra tillgängligheten till data i din organisation? I slutänden handlar det om att utveckla organisationens förmåga och förutsättningar att dra nytta av data i viktiga verksamhets- och beslutsprocesser. För det är först när data faktiskt kommer till användning de får chans att generera värde i form av bättre beslut på alla nivåer, optimerade arbetsflöden, operativ effektivitet och förbättrad krishantering.

Den här guiden ger dig:

  • Resonemang kring utmaningar och möjligheter
  • Tre faktorer som gör tillförlitliga data tillgängliga och användbara
  • Introduktion till geografisk IT som datadrivet verksamhetsstöd

Trevlig läsning!