Nya mönster växer fram och blir tydliga

Ladda ner beslutsunderlaget som visar mer

Effektivisera prospekteringen av ny täkt

Att hitta rätt plats för en ny täkt är avgörande för effektiv vägförvaltning och en viktig pusselbit i ett ofta komplicerat planeringsarbete. Många faktorer påverkar de beslut som måste fattas och prospekteringen kan vara både omfattande och resurskrävande. I en sådan beslutsprocess kan geografisk analys och visualisering på kartan bidra med underlag som bäddar för bättre och snabbare beslut.

Komplexa data kräver mer

Valet av plats för att anlägga en ny täkt är ett bra exempel på beslut där du behöver ta hänsyn till många fakta. I sådana situationer har du stor hjälp av en geografisk analys där all data kombineras och visualiseras på kartan. Resultatet blir ett underlag som tydligt visar var det är lämpligt att lägga en täkt i förhållande till befintligt vägnät och andra faktorer.

 

Nyfiken på hur beslutsunderlaget ser ut?

För att ge dig en bild av hur det skulle kunna se ut har vi gjort en geografisk analys inför ett fiktivt val av plats för ny täkt. Resultatet och en interaktiv guide till hur vi har nått fram till det finns att ladda ner här.