Skip to Content

Vår värld ska bestå i generationer


Med bättre underlag kan vi fatta beslut som skyddar biologiskt mångfald och samspelar snällare med ekosystemet. Om geografisk information är pusselbitarna är ett geografiskt informationssystem, GIS, verktyget som sätter samman bitarna och gör det möjligt att utföra de analyser som krävs för att förstå och nyttja vår komplexa omvärld på ett hållbart sätt. Idag och för kommande generationer.

Kunskap bästa sättet att skydda naturvärden

Vår natur är komplex och det är sällan självklart vilka konsekvenser ett ingrepp i miljön innebär. För att ta hänsyn till vår miljö, den biologiska mångfalden och bygga en varaktig relation till våra ekosystem måste vi fatta beslut utifrån kunskap och fakta.

Digitalisering

Fördjupa dina insikter om planetens tillstånd

Varje dag, varje minut skapas nya bilder av vår planet. Det finns enorma mängder värdefull information att hämta ur det här visuella materialet. Med ett geografiskt informationssystem kan du avtäcka det som tidigare varit dolt.

Digitalisering