Skip to Content

Det industriella kretsloppet blir effektivare med GIS


I en hållbar industri måste råvaror återutnyttjas, produktionen bli spårbar, förbrukningen av energi bli effektivare och infrastruktur och transport optimeras. Med ett geografiskt informationssystem, GIS, kan industrins aktörer samarbeta över gränserna och tillsammans identifiera de innovativa lösningar som krävs för att uppnå en cirkulär industri och ekonomi.

Detaljkoll i alla steg av supply chain

I vår globala värld är det mer regel än undantag med beroenden tvärs över flertalet landsgränser. Att garantera att varje steg i försörjningskedjan lever upp till alla myndighetskrav i respektive land kräver ett kompetent systemstöd. Samtidigt finns en hög förväntan på miljöhänsyn hela vägen från råvaruframställan till leverans hos slutkund. Med hjälp av GIS har den här kunden detaljkoll på hela sin supply chain. 

Digitalisering

Förbättra, förebygg och få konkurrensfördelar

Försörjningskedjan är ofta komplex. Desto viktigare då att alla aktörer ha full koll på vad som händer, i alla steg. Gärna i realtid. Med ett digitalt flöde med ett GIS som nav visualiseras affärsdata och geografiska data i en gemensam bild. Det ger en operativ kontroll på en helt ny nivå.

Digitalisering