Skip to Content

Dela och sprid lärdomar som gör varje verksamhet grönare


Kartor kan ses som ett gränslöst visuellt språk för att dela idéer och få nya insikter. Ett geografiskt informationssystem, GIS, erbjuder en heltäckande plattform för att hantera, förädla och dela data som på ett effektivt sätt kan visualiseras och kommuniceras via kartor, såväl globalt som lokalt. Organisationer som använder ett portal-GIS kan därför både bidra till och dra fördel av den samlade kompetensen på ett helt nytt sätt.

Lyckas med grön satsning med stöd av geografi

De fakta som finns inneboende i geografiska data är okänd för många. Den som lär sig att utvinna kunskapen kan skapa scenarier och se det som annars är dolt. Följden blir proaktiva beslut som bidrar till framgång för den totala affären. Lita inte blint på magkänslan utan använd geografisk information för att få underlag som ger svar.

Digitalisering

Upptäck var investeringar ger störst effekt

För att nå framgång krävs verklig kännedom om marknaden, erbjudandet, rådande konkurrenssituation, försörjningskedjan, transport och logistik eller tillgången till rätt kompetens. Ett plattformsbaserat GIS utgör navet för informationsinhämtning, förädling, analys och nya insikter. Det genererar kraftfulla konkurrensfördelar och verksamhetsnytta i hela organisationen.

Heatmap och excel-ark