Beredskap och resurser för covid-19 krishantering

Data, kartor, appar, dashboards och GIS-kompetens. Läs mer

När du ser var förstår du varför

Organisationer i både privat och offentlig sektor har mycket att vinna på att ta hjälp av den geografiska dimensionen för att möta sina utmaningar och fatta bättre beslut. I ArcGIS-plattformen finns verktyg för att samla in, hantera, analysera, visualisera och dela värdefull data, information och kartor.