Konton

Integritet och konton du skapar hos Esri

Användare skapar konton för att få åtkomst till ArcGIS Online. Konton skapas också för att få åtkomst till online-utbildning, My Esri och GeoNet. Dessa konton hanteras av Esri Inc i USA.

Kontotyper

Publika ArcGIS Online-konton (kallas också Esri-konton) ägs av dig som enskild person. När du skapar ett publikt användarkonto sparar vi en profil med de personuppgifter du anger. Du kan uppdatera den här profilen på antingen My Esri eller ArcGIS Online.

Organisationskonton ägs av organisationen och du kan få en inbjudan att gå med i en organisation med ditt individuella konto. Organisationen kan aktivera ”Esri-åtkomst” så att du får tillgång till andra Esri-tjänster som utbildning och My Esri.

Företagskonton ägs av organisationen och autentiseras via organisationens säkerhetsteknik. Företaget kan aktivera ”Esri-åtkomst” så att du får tillgång till andra Esri-tjänster som utbildning och My Esri.

Koppla samman och ta bort konton

Du kan koppla samman publika användarkonton och Esri-organisationskonton. Läs mer här.

Om du vill radera ditt Esri-konto kontaktar du vår kundtjänstavdelning. Snart kommer en komplett raderingsfunktion. Om du raderar ditt konto tas dina personuppgifter bort så att endast användarnamnet finns kvar.

Om du går med i Esris community GeoNet skapar vi ett konto på GeoNet som kopplas till ditt Esri-konto. Om du raderar ditt Esri-konto raderar vi även ditt bakgrundskonto på GeoNet och anonymiserar dina poster och kommentarer.

Frågor eller ärenden som rör integritet?

Skicka e-post till integritet@esri.se

Skriv ett meddelande