Integritet hos Esri


Esri ser allvarligt på skyddet av din integritet. Vi strävar efter att skydda din integritet genom att vara transparenta med hur vi skaffar och använder din information, ge dig kontrollen över din information och dina inställningar samt följa högsta nationella och internationella standarder och efterlevnad av GDPR.

Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation)


Esri följer dataskyddsförordningen GDPR, som innehåller nya regler för företag och organisationer i och utanför EU som behandlar personuppgifter.

ArcGIS säkerhetscenter


Integritet och säkerhet är inbyggt i Esris produkter och tjänster. Webbplatsen Säkerhetscenter innehåller all information du behöver om säkerhet, integritet och efterlevnad för ArcGIS-plattformen.

Frågor eller ärenden som rör integritet?

Skicka e-post till integritet@esri.se

Skriv ett meddelande