Miljöpolicy


På OGRAFY Group tar vi vårt ansvar att bidra till en hållbar utveckling för samhället och hela planeten på stort allvar. 

Målsättningar


Alla anställda på OGRAFY Group agerar för att förebygga och minimera negativ inverkan på miljön. Dessa målsättningar utvärderas och nya fastställs varje år, för att ytterligare förbättra vårt hållbarhetsarbete. Esri Sverige är certifierade enligt ISO 14001.

Show More