Skip to Content

Optimera tillgångars värde och tillgänglighet


Asset managers har uppgiften att minimera risk och maximera värde, samtidigt som både stationära och mobila resurser och tillgångar ska vara så kostnadseffektiva som möjligt. Smarta chefer använder digitala kartor och dashboards för att skaffa sig en översikt över organisationens tillgångar. Geografisk information stärker även organisationen i dagliga arbetsuppgifter som inspektioner, underhåll och investeringsplanering.

Se optimeringar andra inte kan se


Organisationer som använder smarta kartor och analys för att ha koll på, spåra och analysera tillgångar och resurser, ger sig själv de bästa förutsättningar att reducera fel, spara tid och fatta välgrundade datadrivna beslut.

  • Förbättra kvaliteten på inventeringar och inspektioner genom att använda behovsanpassade appar framtagna för datainsamling.
  • Spåra tillgångars status och leverans i realtid genom dess hela livscykel.
  • Dela aktuell information snabbt och enkelt i ett digital sömlöst flöde av data mellan fält och kontor.
  • Ta fram tillförlitliga prognoser för underhållsbehov och kostnader.
  • Möt kunders förväntningar på service och leverans på ett optimalt sätt.
  • Integrera location intelligence och GIS med befintliga system för asset management.

Exempel

Dashboard visualiserar översikt och detaljer

Företag gör stora investeringar i sina tillgångar och resurser och måste därför säkerställa att de genererar så mycket värde som möjligt. Kolla in dashboarden som gör det möjligt att löpande ha kontroll över och fatta välgrundade beslut om underhåll och hantering av tillgångar.

Dashboard för asset management

Förmågor i ArcGIS


Få koll på var tillgångarna finns och förbättra analysen av deras status. ArcGIS-plattformen har potentialen att optimera verksamhetens asset management med stöd av geografisk intelligens.

Show More

Blogg: Datadrivna Insikter

Asset management med kartstöd ökar effektiviteten och minskar kostnader