Asset management

Visuell information om affärskritiska tillgångar

Analysera, visualisera och förstå tillgångars och resursers läge, status och tillgänglighet i hela livscykeln med stöd av datadrivna kartor

A train drives on railroad tracks and a plane flies over a forest fire representing location tracked assets

Optimera tillgångars värde och tillgänglighet

Asset managers har uppgiften att minimera risk och maximera värde, samtidigt som både stationära och mobila resurser och tillgångar ska hanteras så kostnadseffektiva som möjligt. Smarta organisationer använder därför GIS (geografiska informationssystem) och dynamiska datadrivna kartor för att skaffa sig en översikt över organisationens tillgångar. Geografisk information stärker även organisationen i planering och genomförande av dagliga arbetsuppgifter som underhåll, inspektion och inventering.

Smart asset management med datadrivna kartor

Organisationer som tar hävstång på datadrivna kartor och geografisk analys i sin asset management, ger sig själva de bästa förutsättningar att reducera fel, spara tid och nyttja tillgångar och resurser optimalt. Så här funkar det:

  1. Implementera ett nav som sammanlänkar data från verksamhets- och underhållssystem, relevanta data från externa datakällor, sensorer och IoT, data insamlade vid exempelvis underhåll och inspektion i fält och mycket mer. 
  2. GIS förädlar sedan dessa data till en gemensam lägesbild där kommunikativa kartor visualiserar egenskaper för och samband mellan organisationens tillgångar eller assets.
  3. Skapa och tillgängliggör informationsvyer och beslutsstöd som visualiserar data oavsett ursprunglig källa. På så sätt får verksamheten en faktabaserad överblick och koll på tillgångar, resurser och ärendestatus. I realtid när så behövs.
  4. Säkerställ att personal både på kontoret och i fält har de verktyg och gränssnitt som krävs för att använda samma tillförlitliga och ständigt aktuella data. Det borgar för ökad säkerhet, kvalitet och effektivitet.

Geografisk intelligens bäddar för affärsnytta

Grunden läggs med ett gemensamt nav för data från olika källor. Appar och gränssnitt med en kompetent datadriven kartkomponent genererar sedan nytta inom flera områden och bidrar till att optimera investeringen i verksamhetens tillgångar genom hela livscykeln. Exempelvis:

Previous
Next

GIS och digitala kartor för asset management

Ett GIS ger dig och din organisation behovs- och rollanpassade vyer, kartor och appar som blir ett stöd för stationärt arbete på kontoret såväl som för mobilt arbete i fält. Låt dig inspireras av dessa exempel.

Previous
Next
Relaterat: App i mobilt arbete

Produkt

ArcGIS stärker IT för asset management

ArcGIS är ett kraftfullt komplement till organisationens EAM, CMMS, CAD, ärendehanterings-, ekonomi- och andra affärssystem. GIS-plattformen gör kort sagt att systemen i en befintlig IT-miljö kan leverera mer och större värde. 

En skalbar plattform
ArcGIS förmågor
Dashboard för asset management

Demo av dashboard

Översikt över assets med interaktiv karta

Upptäck hur en kartkomponent gör att du snabbt får en tydlig överblick över både viktiga nyckeltal, och historik eller aktuell status för assets per område. Gränssnittet gör det dessutom möjligt att interaktivt utforska, filtrera och strukturera relevanta dataset på flera olika sätt.

Se video

eBok

Optimera asset management med geografisk IT

Ökat värdet i tillgångens hela livscykel med datadrivna kartor.

Skicka till mig
eBok: Digitaliserad asset management med geografisk intelligens