Skip to Content

Optimera tillgångars värde och tillgänglighet


Asset managers har uppgiften att minimera risk och maximera värde, samtidigt som både stationära och mobila resurser och tillgångar ska vara så kostnadseffektiva som möjligt. Smarta chefer använder digitala kartor och dashboards för att skaffa sig en översikt över organisationens tillgångar. Geografisk information – location intelligence – stärker även organisationen i dagliga arbetsuppgifter som inspektioner, underhåll och investeringsplanering.

Se optimeringar andra inte kan se


Organisationer som använder smarta kartor och analys för att ha koll på, spåra och analysera tillgångar och resurser, ger sig själv de bästa förutsättningar att reducera fel, spara tid och fatta välgrundade datadrivna beslut.

  • Förbättra kvaliteten på inventeringar och inspektioner genom att använda behovsanpassade appar framtagna för datainsamling.
  • Spåra tillgångars status och leverans i realtid genom dess hela livscykel.
  • Dela aktuell information snabbt och enkelt i ett digital sömlöst flöde av data mellan fält och kontor.
  • Ta fram tillförlitliga prognoser för underhållsbehov och kostnader.
  • Möt kunders förväntningar på service och leverans på ett optimalt sätt.
  • Integrera location intelligence och GIS med befintliga system för asset management.

Förmågor i ArcGIS


Förbättra spårning och analys av tillgångar och resurser för vassare asset management med stöd av ArcGIS-plattformen.
Show More