Skip to main content

Digitaliserad fältprocess

Överblick och precision med smarta kartor

Spara tid och pengar med ett sömlöst flöde av data mellan fält och kontor

Effektiv fältservice med datadrivet kartstöd

Mobilt arbete i fält omfattar ofta ett stort antal medarbetare och externa aktörer, hanterar en mängd resurser och tillgångar, och är dessutom beroende av en rad omvärldsfaktorer. Ett sömlöst och digitaliserat flöde av data säkerställer att information alltid är tillgänglig, aktuell och kvalitetssäkrad, och har därför potentialen att spara både tid och pengar. Manuella arbetsmoment minimeras, resursanvändningen optimeras och säkerheten ökar. Arbetsflödet stöds naturligtvis av smarta kartor i appar och dashboards som gör data och information överblickbar och tillgänglig i realtid, oavsett om den används och hanteras ute på fältet eller på kontoret.

Koll på läget med datadrivna kartor

Datadrivna kartor ger verksamheten en gemensam visuell lägesbild över status och arbete i fält – övergripande och i detalj. Ett gränssnitt som skapar förutsättningar för effektivitet och precision i det operativa arbetet, men även för djupare insikt och välgrundade beslut om tillgångar, projekt och resursutnyttjande.

  • Dra nytta av kompetenta kartbaserade mobilappar för att effektivisera och kvalitetssäkra ofta tidskrävande och kostsamma arbetsmoment vid hantering av data i fält, exempelvis vid inventering och inspektion, underhålls- och kundärenden.
  • Skapa och tillgängliggör faktabaserade informationsvyer och beslutsstöd som visualiserar data från olika datakällor. På så sätt får hela verksamheten koll på läget när och var som helst, i realtid när så behövs.
  • Säkerställ att personal både på fältet och kontoret använder samma tillförlitliga och ständigt aktuella data.
Schematisk 3D-scen

Geografisk intelligens bäddar för affärsnytta

En IT-lösning för fältservice (field service management) blir så mycket mer kraftfull med stöd av en kompetent kartkomponent. Geografisk intelligens bäddar därför för nytta inom flera områden:

Previous
Next

Video

Stöd för effektivt mobilt arbetsflöde

Ta digitaliseringen till nästa nivå genom att säkerställa att alla i ett arbetsflöde eller projekt alltid har tillgång till aktuell och tillförlitlig information. När och var som helst. I behovs- och situationsanpassade appar och gränssnitt.

Se video

Exempel

Arbetsflöde för underhållsärende

Kolla in ett exempel på ett sömlöst flöde av data och information end-to-end från fält till kontor. Här illustrerat med hanteringen av ett underhållsärende.

Så funkar det
Fältappar i mobilen

Produkt

Field service managment med ArcGIS

Upptäck appsviten som tar hävstång på den geografiska dimensionen av data och smarta kartor för att optimera arbetet och processer i fält. Planera och koordinera med precision. Få översikt över status och resurser. Effektivisera och kvalitetssäkra datahanteringen i fält.

Läs mer
Varselklädd personal med surfplatta

eBok

Värdet av appar med kartstöd i fält

Ladda ner den här eBoken om du vill veta mer om vad det innebär att digitalisera mobilt arbete i fält med stöd av geografin. Läs mer om verktygen och verksamhetsnyttan.

Skicka till mig

Kontakta oss så berättar vi mer

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00