Skip to Content

Skapa ett datadrivet arbetsflöde för arbete i fält


Mobilt arbete i fält omfattar ofta många medarbetare och externa aktörer, påverkar en mängd resurser och tillgångar, och är dessutom beroende av en rad omvärldsfaktorer. Ett sömlöst och digitaliserat flöde av data sparar därför tid och pengar då information alltid är tillgänglig, aktuell och kvalitetssäkrad, vilket gör att dubbelarbete eliminieras, resursanvändningen optimeras och säkerheten ökar. Arbetsflödet stöds naturligtvis av appar, smarta kartor och dashboards som gör data och information tillgängligt i realtid, oavsett om man befinner sig ute på fältet eller på kontoret. 

Se samband andra inte kan se


Smarta kartor och dashboards ger verksamheten en gemensam lägesbild över status och arbete i fält, vilket skapar förutsättningar för flexibilitet, effektivitet och djupare insikt om tillgångar, projekt och resursutnyttjande.

  • Säkerställ att personal både på fältet och kontoret använder samma tillförlitliga och kvalitetssäkrade data.
  • Använd dashboards med realtidsinformation för att underbygga beslut och utvärdera KPI:er.
  • Sprängkraften är enorm när mobila appar används för verksamhetskritiska funktioner som datainsamling, ökad säkerhet och ruttoptimering.
Schematisk 3D-scen

Exempel

Arbetsflöde för underhållsärende

Kolla in ett exempel på ett sömlöst flöde av data och information end-to-end från fält till kontor. Här illustrerat med hanteringen av ett underhållsärende.

Fältappar i mobilen