Skip to main content

Digitalt arbetsflöde med kartstöd

Data tillgängligt när och var som helst

Personal i fält

I en tid då besluts- och handlingskraft mer än någonsin är en framgångsfaktor gäller det att ha tillgång till relevant och tillförlitlig information var man som medarbetare än befinner sig. En gemensam och ständigt aktuell lägesbild, driven av data som flödar sömlöst, skapar de förutsättningar verksamheten behöver för att fatta faktabaserade beslut och agera optimalt baserat på situation och behov. När dessa data tillgängliggörs och hanteras i ett kartgränssnitt blir det möjligt att göra det som behövs med den precision och i det tempo som krävs idag.

Ta digitala arbetsflöden till nästa nivå med stöd av kartor

Ta emot och hantera uppdrag var som helst

Värdet av att ta med sig digitala datadrivna kartor ut i fält är stort. De data som tillgängliggörs ajourhålls löpande och kartorna blir på så sätt ett levande, ständigt aktuellt och därmed tillförlitligt fönster in i relevanta datamängder. Behovs- och rollanpassade appar med en kartkompetent gör det möjligt att ha full koll på allt ifrån tilldelade uppdrag till viktiga omvärldsfaktorer och händelser när som helst och var man som medarbetare än befinner sig.

Läs mer
Dator, surfplatta och smartphone med karta

Minimera manuellt arbete och felkällor

Förvånansvärt ofta hanteras information om värdefulla tillgångar, resurser, ärenden och uppdrag fortfarande i separata systemsilos utan koppling till varandra, i kalkylark i Excel eller kanske rentav med papper och penna i hand. Förutom att det är mycket ineffektivt, medför det här sättet att hantera data problem i form av kvalitetsbrister och inaktuell information med allt vad det innebär. Det finns med andra ord mycket att vinna på en lösning där data hanteras med stöd av digitala kartor i mobila appar.

Läs mer
Smartphones med kartappar

Kvalitativa fältdata bidrar till vassa beslut

Ett sömlöst flöde av data från uppdrag i fält ända till analys och beslutsunderlag bäddar för beslut som bygger på korrekta och uppdaterade data. Kvaliteten på datainsamling och ajourhållning säkerställs när verksamheten får tillgång till ett IT-stöd i form av mobila kartappar som ökar precisionen i den data som registreras, minimerar manuella moment och därmed antalet felkällor. 

Läs mer
Dator och gränssnitt från ArcGIS Insights

Exempel

Gemensamma data överallt hela tiden

Upptäck hur geografisk IT och datadrivna kartor är ett nav som knyter samman, förädlar och tillgängliggör data från olika källor. Digitalt och sömlöst i hela arbetsflödet. Ett fiktivt scenario för etablering av vindkraft får illustrera hur det går till.

Så funkar det
Inventering vid väg

Kundcase

Erfarenheter från invetering med kartappar

Trafikverket har genom att använda appar ur ArcGIS fältsvit kunna digitalisera sin hantering av data vid inventering och inspektion. Fördelarna med att hanteringen sker samordnat, och data därmed lagras och sammanställs på ett enhetligt och säkert sätt med stöd av geografisk IT är många. Datainsamlingen i fält är nu kvalitetssäkrad och det är enkelt att löpande konfigurera och sätta upp appar för nya inventeringsprojekt.

Kunden berättar
Inventering vid väg

eBok

Värdet av appar med kartstöd i fält

Ladda ner den här eBoken om du vill veta mer om vad det innebär att digitalisera mobilt arbete i fält med stöd av geografin. Läs mer om verktygen och verksamhetsnyttan.

Skicka till mig

Kontakta oss så berättar vi mer

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00