Skip to main content

Effektivisera operativt arbete i fält

Värdefull överblick med stöd av kartor

Personal i fält

Tänk dig en samlad vy som gör det möjligt att samverka med utgångspunkt från ständigt aktuella och tillförlitliga data om resurser, uppdrag och status. Effekten låter helt enkelt inte vänta på sig när planering och koordinering av arbete ute i fält baseras på relevanta data visualiserade i ett kartgränssnitt. Mobila appar med en smart kartkomponent som konfigureras och snabbt är klara att tas i drift i nästa inventeringsuppdrag bäddar sedan för operativ effektivitet.

Värdet av att effektivisera med kartappar

Sömlöst flöde för arbetsorder

Behovs- och rollanpassade appar med ett kartgränssnitt tillgängliggör relevanta data och information för alla som behöver det oavsett var de befinner sig. Kartan blir därmed en värdefull länk mellan planerande och koordinerande personal på kontoret och medarbetare ute på fältet. Arbetsledaren tilldelar uppgifter och mobil personal i fält tar emot det och rapporterar status i ett digitalt sömlöst flöde av data med stöd av interaktiva kartor. 

Läs mer
Dator, surfplattor och smartphones med karta

Kom igång snabbt med inventeringsuppdraget

Eftersom saker och ting kan knytas till en position har också uppdrag som rör inventering och inspektion av naturen en geografisk dimension. Nya projekt och uppdrag ställer ofta krav på anpassade lösningar som snabbt ska tas i drift. Ett ekosystem av flexibla konfigurerbara appar med kartstöd ger därför många fördelar. 

Läs mer
Smartphones med kartappar

Effektiv och kvalitetssäkrad datahantering

Minimera manuella moment i samband med datainsamling eller ajourhållning exempelvis vid inspektioner, inventeringar eller underhållsarbete med stöd av användarvänliga appar med ett kompetent kartgränssnitt. På så sätt ökar precisionen och effektiviteten, samtidigt som antalet felkällor minskar och datakvaliteten förbättras.

Läs mer
Surfplatta och smartphone med kartapp

Tillförlitliga data tillgängliga för alla

En datadriven vy som visar exakt var resurser med rätt kompentens, nödvändig utrustning, material och fordon finns i relation till den uppgift som ska utföras gör det möjligt att leda och fördela arbete och resurser optimalt. Kartgränssnittet ger en ökad tydligheten i alla led, på kontoret och i fält, och sparar på så sätt både tid och pengar.

Läs mer
Bärbardator och smartphone med karta

Visuellt gränssnitt stärker kommunikationen

Roll- och situationsbaserade appar med smarta interaktiva kartor säkerställer att tillförlitliga data finns tillgängliga för alla när och där de behövs. Kartgränssnittet sammanlänkar och visualiserar data från relevanta datakällor och uppdateras i realtid om så behövs. Tillgången på aktuella och kvalitetssäkrade data och information vässar både kommunikation och samverkan såväl internt som externt.

Läs mer
Datorer och smartphone med karta

Kundcase

Spara tid och pengar med kartapplikationer

Att hantera och samla in data bara delvis digitalt, eller kanske till och med helt analogt med papper och penna, är både ineffektivt och medför många felkällor. Dessutom finns begränsningar när det gäller möjligheterna till precision och noggrannhet i den data som registreras. Här delar Kalmar läns museum sina erfarenheter av digitaliseringen av hanteringen av data i samband med sina arkeologiska utgrävningar. Rent konkret har det inneburit att de sparar hela tre timmar per person och dag.

Kunden berättar
Kartappar vid arkeologisk utgrävning

Webbinar

Digitalisera arbetet från kontor till fält

Det här webbinaret är perfekt för dig som vill få en bättre förståelse över hur ArcGIS-appar kan effektivisera arbetsflöden, processer och datahantering. Från kontor till fält och tillbaka igen.

Se webbinar

Kontakta oss så berättar vi mer

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00