Skip to main content

Aktuell lägesbild för arbete i fält

Geografisk IT och intelligenta kartor optimerar

Personal i fält

Att inte använda personal och kompetens, utrustning och material optimalt kostar tid och pengar. Verksamheter med mobil personal som utför arbete utanför kontoret, så att säga ute i fält, har därför mycket att vinna på en samlad vy som tillgängliggör tillförlitliga relevanta data och information var och när som helst. Digitala kartor har potentialen att vara det gränssnitt som gör det möjligt att verkligen ha koll på läget.

Värdet av gemensam lägesbild med kartstöd

Koll på status och kapacitet

Ge verksamheten tillgång till en gemensam datadriven lägesbild, i realtid när så behövs.  Geografisk IT och smarta kartor har kapaciteten att vara det visuella gränssnitt för data från relevanta datakällor verksamheten behöver. Sprängkraften är enorm när alla berörda, i alla roller, har full koll på och samma bild av status och kapacitet. 

Läs mer
Bärbar dator och smartphones med kartappar

Faktabaserade prioriteringar

Verksamhetens verktyg för planering och koordinering stärks av en smart kartkomponent som ger en samlad bild av alla relevanta data, exempelvis om resurser, status och omvärldsfaktorer. Den som planerar och leder arbetet kan på så sätt fatta beslut om prioriteringar baserat på både en faktabaserad övergripande bild av statusläget och aktuell detaljinformation om tillgänglig personal, utrustning och material. 

Läs mer
Bärbar dator och smartphone med karta

Koll på status i realtid

Låt data och digitala kartor bli länken mellan personal på kontoret och i fält. Fördela arbetet baserat på en faktabaserad geografisk överblick. Appar med kartgränssnitt och att-göra-listor effektiviserar och kvalitetssäkrar utförandet i fält och arbetsledaren får tillgång till uppdaterad information om status i realtid.

Läs mer
Bärbar dator och smartphone med karta

Optimera transporter

Att ha koll på exakt var personal och utrustning finns geografiskt i relation till de åtgärder och uppgifter som ska utföras gör det möjligt att optimera transporter och nyttjandet av resurser. Rätt personal och resurser kan dirigeras till rätt plats vid rätt tidpunkt och antalet produktionsstopp kan minimeras.

Läs mer
Smartphones med kartappar

Kundcase med video

Kvalitetssäkrade data överallt och hela tiden

Det är viktigt för Sveaskog som organisation att personalen alltid har tillgång till uppdaterade och kvalitetssäkrade data om skogsbestånden. För att åstadkomma det används ArcGIS fältsvit för att med surfplatta eller smartphone i hand registrera och samla in och ajourhålla data direkt på plats i fält. Uppgifterna blir tillgängliga för personalen på kontoret direkt, manuell hantering minimeras, effektiviteten i hanteringen och datakvaliteten förbättras avsevärt. 

Läs mer och se film

eBok

Värdet av appar med kartstöd i fält

Ladda ner den här eBoken om du vill veta mer om vad det innebär att digitalisera mobilt arbete i fält med stöd av geografin. Läs mer om verktygen och verksamhetsnyttan.

Skicka till mig

Kontakta oss så berättar vi mer

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00