Skip to main content

Ökad lönsamhet med datadrivna kartor

Värdet av sömlöst flöde av data från fält till kontor

Personal i fält

I en komplex och snabbrörlig värld är det en stor fördel att se möjligheter och utmaningar konkurrenterna inte kan se. Därför är det avgörande för varje organisations långsiktiga utveckling och framgång att ha tillgång till en verktygslåda som gör det möjligt att snabbt omvandla data till information och beslutsunderlag som gör att den kan agera på rätt sätt vid rätt tillfälle. En uppsättning fältappar med kartstöd bidrar till lönsamheten genom att säkerställa att rätt resurs finns på rätt plats vid rätt tidpunkt och utför tilldelad uppgift så effektivt och säkert som möjligt.

Bättre resultat med data som visualiseras på karta

Bädda för en hållbar och lönsam affär

Ett digitaliserat arbetsflöde för datahantering i fält förbättrar i slutänden tillgången till kvalitativa tillförlitliga aktuella data. I praktiken leder det till bättre beslutsunderlag som i sin tur bäddar för både operativ effektivitet och långsiktig lönsamhet och hållbarhet i din affär. Datadrivna kartor bidrar starkt genom att visualisera och tydliggöra mönster och samband i de mest komplexa datamängder – från verksamhetssystem, externa datakällor, IoT, mobil datainsamling i fält exempelvis.

Läs mer
Bärbar dator och smartphone med karta

Nyttja verksamhetens resurser väl

Visualisera data om resurser, utrustning och kompetens på kartan och få en faktabaserad överblick över status och kapacitet. Kartan blir på så sätt den vy som gör att verksamhetens resurser nyttjas optimalt. Prioriteringar och finjusteringar i planeringen kan göras med precision. Tidstjuvar elimineras och produktionsstopp minimeras. Fältappar med ett kraftfullt kartstöd gör att felrapporteringar och misstag undviks.

Läs mer
Bärbar dator och smartphones med kartappar

Förutsättningar för en god kunddialog

Verksamheter med större mängder personal, tillgångar, resurser och ärenden spridda i geografin får stora konkurrensfördelar när de hanterar data och information om dessa i ett sömlöst digitalt flöde. Mellan olika roller internt på kontoret och i fält, men också hela vägen till kunden. Effektiviteten ökar, resurser används optimalt, kvaliteten på leveransen förbättras, likaså servicen och kundnöjdheten. Geografisk IT och intelligenta kartor vässar en sådan lösning.

Läs mer
Bärbar dator och smartphone med karta

Arbetsflöde

Digitala kartor stärker kunddialogen

Tänk dig ett scenario som startar en kväll framför en kunds dator hemma vid köksbordet, där anslutning till elnätet beställs via en hemsida. Ärendet hanteras sedan i ett sömlöst digitalt flöde via kundtjänst och arbetsledare till installatören ute på fältet och slutligen tillbaka till kunden. Processen stöttas av en uppsättning appar och gränssnitt med en kartkomponent.

Läs mer
Digitalt flöde kund - kontor - fält

eBok

Värdet av appar med kartstöd i fält

Ladda ner den här eBoken om du vill veta mer om vad det innebär att digitalisera mobilt arbete i fält med stöd av geografin. Läs mer om verktygen och verksamhetsnyttan.

Skicka till mig

Kontakta oss så berättar vi mer

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00