Skip to main content

Ökad säkerhet med smarta kartor

Tryggt arbete i fält med geografisk IT

Personal i fält

Arbete "ute på fältet” innebär ett visst mått av osäkerhet och/eller risk i vilken verksamhet som helst. Därför finns det mycket att vinna på att säkerställa de gränssnitt och verktyg som behövs för att tillgängliggöra data och information på ett överskådligt sätt. Det är lika viktigt oavsett om arbetet utförs på byggarbetsplatsen eller industriområdet, någonstans i fastighetsbeståndet, utmed vägar och gator, i skogen eller i anslutning till nätinfrastruktur. Eftersom mobila arbetsuppgifter alltid kan knytas till en plats eller position är datadrivna interaktiva kartor en visuell vy som gör information tillgänglig på ett effektivt sätt.

Så bäddar kompetenta kartor för säkerhet i fält

Trygg överblick över personal och resurser

Ändrade förutsättningar och förhållanden i fält kan snabbt göra arbetsförhållanden osäkra och dessutom begränsa möjligheterna att leverera som överenskommet. Att snabbt få en överblick över var personal finns i förhållande till exempelvis oväder eller trafikproblem gör att arbetsledaren kan fatta rätt beslut. Datadrivna kartor gör det möjligt och är dessutom ett värdefullt gränssnitt för att tillgängliggöra denna kritiska information, i realtid om så krävs, för de medarbetare som finns där ute på fältet.

Läs mer
Surfplatta och smartphone med kartapp

Ökad säkerhet med gemensam lägesbild

Geografisk IT och smarta kartor har kapaciteten att vara det interaktiva gränssnitt som tillgängliggör data från relevanta datakällor när och där det behövs. Sprängkraften är enorm när alla berörda, i alla roller på kontoret och i fält, har tillgång till samma gemensamma lägesbild. Genom att dra nytta av geografisk IT-teknologi säkerställer du att den datadrivna lägesbilden alltid är uppdaterad och aktuell, oavsett varifrån relevanta data hämtas. 

Läs mer
Bärbar dator och smartphones med kartappar

Planera rutter med precision

För att säkerställa att transporterna kommer fram till rätt plats i rätt tid, utan att tumma på säkerheten eller skapa dötid i arbetsflöden, är det helt centralt att ha tillgång till tillförlitlig information som gör att fordon och resurser dirigeras och hanteras säkert och effektivt. Relevanta data visualiserade på karta bäddar för väl underbyggda beslut om rutter och effektiv kommunikation mellan personal på kontoret och i fält.

Läs mer
Smartphones med kartappar

Fältdata bidrar till analys och riskbedömning

Data insamlade med fältappar med ett kompetent kartstöd gör att verksamheten har tillgång till aktuella och kvalitetssäkrade data som vässar analyser och beslutsunderlag som lägger grunden till bättre riskbedömningar. En svit av appar med kartstöd som har den bredd och flexibilitet som krävs är dessutom en värdefull resurs när det oväntade händer och personal i fält behöver ha tillgång både till tydlig tillförlitlig information och kompetenta verktyg för att registrera och rapportera in data.

Läs mer
Datorer och smartphone med karta

Arbetsflöde

Hantering av data när det oväntade händer

Tillgången till aktuella data och tillförlitlig information är en förutsättning för att kunna jobba säkert och effektivt i miljöer och situationer som är osäkra och oförutsägbara. Teknik och processer som tar hävstång på ett sömlöst digitalt flöde av data lägger grunden och vyer som gör relevanta överskådliga och lättillgängliga gör det möjligt i praktiken. I det här exemplet beskriver vi hur behovsanpassade applikationer med en kartkomponent används för att hantera en storstörning i elnätet.

Läs mer
Hantera snöstorm med kartappar

Webbinar

Digitalisera arbetet från kontor till fält

Det här webbinaret är perfekt för dig som vill få en bättre förståelse över hur ArcGIS-appar kan effektivisera arbetsflöden, processer och datahantering. Från kontor till fält och tillbaka igen.

Se webbinar

Kontakta oss så berättar vi mer

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00