Bädda för långsiktig lönsamhet


Framgångsrika organisationer har verklig kunskap och insikt om sina styrkor och svagheter – oavsett om det handlar om marknaden, erbjudandet, konkurrenssituationen, försörjningskedjan, transport och logistik eller tillgången till rätt kompetens. Företagsledare och beslutsfattare kan använda kraften i den geografiska dimensionen – location intelligence – för att visualisera och analysera kombinationer av data som påvisar affärsmöjligheter och tillväxt. Genom att på detta sätt dra nytta av data som strategisk resurs bäddar för både verksamhetsnytta och konkurrensfördelar.

Se din affär och verksamhet växa


Smarta kartor ger ledare, beslutsfattare och investerare i alla typer av verksamheter tillgång till värdefull data och iterativa tillväxtplaner i realtid.

  • Vässa dina prediktiva analyser med verktyg för geografisk analys.
  • Visualisera värdefulla kombinationer av data på smarta kartor och dahsboard.
  • Identifiera vita fläckar och nya möjligheter på marknaden.
  • Optimera försörjningskedjan.
  • Vässa kund- och marknadsanalyser.
  • Optimera etableringsbeslut och områdes- eller distriktsindelning.
Karta med ekonomiskt tillväxt

Förmågor i ArcGIS


Skapa ekonomiska strategier, få tillgång till information i realtid och se affärsdata i sitt sammanhang med stöd av geografin och ArcGIS-plattformen.

Show More

Blogg: Datadrivna Insikter

Affärsdriven digitalisering med stöd av geografin

Om verksamhetsutveckling