Koll på värdefulla tillgångar


Att hantera fastigheter och anläggningstillgångar så effektivt som möjligt är komplext och ofta kostsamt. Som facility manager lyckas du med det genom att ta hävstång på data för skarp analys och tydlig visualisering av läget. Digitaliserad facility management och intelligenta kartor hjälper med andra ord datadrivna organisationer att förutse risk, utveckla planer, öka säkerheten och optimera den dagliga verksamheten.

Se optimering andra inte kan se


Smarta kartor hjälper facility managers att förstå hur fastigheter, lokaler och ytor förvaltas och används optimalt:

  • Få en operativ lägesbild över förvaltningsobjektet, dess resurser, tillgångar och status – i realtid när så behövs.
  • Gör det enklare att hitta rätt i lokalerna med smarta inomhuskartor.
  • Se positionen för serviceförfrågningar, incidenter och varningar i realtid.
  • Skapa kartdrivna planritningar för att optimera drift, arbetsmiljö och användningen av lokalerna.
  • Få visualiseringar av rörelsemönster som gör det möjligt att upptäcka hur kostnader kan reduceras och säkerheten öka.
  • Förenkla och effektivisera koordineringen av underhåll, renovering och ombyggnation.
3D-scen

Optimerad drift med visuellt beslutsstöd

Intelligenta kartor gör data och information om fastigheter, tillgångar, resurser, status och omvärldsfaktorer tillgängliga i hela organisationen – i en gemensam datadriven vy.

Förmågor i ArcGIS


Ta ett datadrivet beslutsfattande och operativ effektivitet till nya nivåer med stöd av geografisk IT och ArcGIS-plattformen, som komplementerar och stärker befintliga IT-system .

Show More

eBok

Digitaliserad visuell facility management

Koll på fastigheter och byggnader med geografisk IT.  Kartan som gemensamt gränssnitt för relevanta data – oavsett ursprung.

eBok: Koll på fastigheter och byggnader

Kontakta oss så berättar vi mer

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00