Facility management

Överblick och detaljinformation med data på karta

Geografisk IT som nav i datadriven förvaltning av fastigheter och anläggningstillgångar

Kontor med kartor och platsmarkörer

Koll på värdefulla tillgångar

Att hantera fastigheter och anläggningstillgångar så effektivt som möjligt är komplext. Som facility manager lyckas du med det genom att ta hävstång på data för skarp analys och tydlig visualisering av läget. Digitaliserad facility management och intelligenta kartor hjälper organisationer både att få värdefull överblick över och fördjupad kunskap om sitt fastighetsbestånd. Något som i sin tur gör det möjligt att fatta välgrundade beslut, utveckla planer, optimera den dagliga verksamheten, förutse risk och öka hållbarheten.

Se optimering andra inte kan se

Datadrivna kartor hjälper facility managers att förstå hur fastigheter, lokaler och ytor förvaltas och används optimalt. GIS (geografiska informationssystem) är det tekniska nav som gör det möjligt. Så här går det till:

  • Placera ut verksamhetens fastigheter på en GIS-karta. Redan här kommer du att få nya insikter!
  • Komplettera med flera datalager, såsom data från allt ifrån verksamhetssystem och informationsmodeller till sensorer, IoT och AI.
  • Visualisera dessa data från olika källor på riktigt kompetenta kartvyer i 2D eller 3D.
  • Skapa och dela behovs- och rollbaserade appar och dashboards som tillgängliggör data, information och kartor sömlöst i hela arbetsflödet. I realtid när så behövs.
3D-scen

Geografisk intelligens bäddar för affärsnytta

Tillgången till överskådliga data och information är nyckeln till framgångsrik facility management. GIS-kartor ger dig en överblick över fastighetsbeståndet och dessutom möjlighet att interaktivt utforska detaljinformation. Det ger fördelar som:

Previous
Next

GIS & digitala kartor för facility management

Ett GIS ger alltså dig och din organisation ett verksamhets- och beslutsstöd som tillgängliggör behovsbaserade vyer, dashboards och appar med en intelligent kartkomponent. Till nytta i hela arbetsflödet. Låt dig inspireras av dessa exempel.

Previous
Next

Produkt

ArcGIS stärker IT för facility management

ArcGIS är ett kraftfullt komplement till organisationens befintliga IT-miljö. Plattformen integreras med fördel med övriga system och bidrar genom att länka samman, visualisera och tillgängliggöra relevanta data – såsom underhålls- och affärssystem, Excel-tabeller, pdf:er, CAD-ritningar, DWG-filer, BIM, sensorer, IoT och mycket mer – i ett gemensamt gränssnitt.

En skalbar plattform
ArcGIS förmågor
Man använder datadrivna kartor för facility management

Video

Kartor visualiserar fastighetsbestånd

Upptäck hur ett fastighetsbestånd placeras ut på en digital GIS-karta, som ger en första överblick över fastigheterna i relation till omgivningarna och varandra. Se sedan hur den interaktiva kartan låter användaren zooma in till enskilda byggnader, lyfta på taket och fortsätta utforska detaljinformation.

Så funkar det – se video

eBok

Digitaliserad visuell facility management

Koll på fastigheter och byggnader med geografisk IT.  Kartan som gemensamt gränssnitt för relevanta data – oavsett ursprung.

Ladda ner eBok
eBok: Koll på fastigheter och byggnader