Skip to Content

Koll på värdefulla tillgångar


Att hantera fastigheter och anläggningstillgångar så effektivt som möjligt är komplext och ofta kostsamt. Som facility manager lyckas du med det genom att ta hävstång på data för skarp analys och tydlig visualisering av läget. Digitaliserad facility management hjälper beslutsfattare och chefer att förutse risk, utveckla planer, öka säkerheten och optimera den dagliga verksamheten.

Se optimering andra inte kan se


Smarta kartor hjälper facility managers att förstå hur fastighetsytorna används och hur människorna använder dem.

  • Få en operativ lägesbild över förvaltningsobjektet, dess resurser, tillgångar och status – i realtid när så behövs.
  • Gör det enklare att hitta rätt i lokalerna med smarta inomhuskartor.
  • Se positionen för serviceförfrågningar, incidenter och varningar i realtid.
  • Skapa kartdrivna planritningar för att optimera arbetsmiljön och användningen av lokalerna.
  • Få visualiseringar av rörelsemönster som gör det möjligt att upptäcka hur kostnader kan reduceras och säkerheten öka.
  • Förenkla och effektivisera koordineringen av underhåll, renovering och ombyggnation.
3D-scen