Skip to Content

Skapa en mer effektiv strategi för arbete i fält


Arbetsinsatser i fält omfattar ofta flera projekt, många medarbetare och externa aktörer, samt en mängd resurser och tillgångar. Fältpersonal har stor nytta av mobila appar, smarta kartor och dashboards för att se status och positionen för projektets resurser i realtid. Ett sömlöst och digitaliserat flöde av data sparar helt enkelt tid och pengar då dubbelarbete eliminieras, resursanvändningen optimeras och information alltid är aktuell och kvalitetssäkrad.

Se samband andra inte kan se


Smarta kartor och dashboards ger insyn i viktiga arbetsinsatser i fält i realtid, skapar förutsättningar för flexibilitet och bäddar för djupare insikt om projekt och resursutnyttjande.

  • Säkerställ att personal både på fältet och kontoret använder samma tillförlitliga och kvalitetssäkrade data.
  • Använd dashboards med realtidsinformation för att underbygga beslut och utvärdera KPI:er.
  • Sprängkraften är enorm när mobila appar används för verksamhetskriska funktioner som datainsamling, ökad säkerhet och ruttoptimering.

Förmågor i ArcGIS


Transformera arbetsflöden, reducera fel, öka produktiviteten och minska kostnader med stöd av geografin och ArcGIS-plattformen.
Show More