Lägesbild i realtid

Förstå vad som händer när det händer

Fatta välgrundade beslut när det betyder som mest

Kvinna tar del av krisinformation och man utför reparationsarbete på elnät

Agera snabbt och rätt med stöd av data och analys

En affärsverksamhet eller större organisation är en komplex organism, där det är svårt att veta vad som händer var. Geografisk information och analys – location intelligence – gör att både beslutsfattare och personal i frontlinjen får en unik och gemensam överblick över situationen. Realtidsdata om till exempel väder och trafiksituation, uppdateringar från fältpersonal och positionen för resurser, tillgångar och personal förädlas, med stöd av den geografiska dimensionen av data, till information för operativa beslut och vassa underlag för strategiska beslut. 

Se helheten på ett sätt andra inte kan

Geografisk information och smarta kartor ger beslutsfattare en aktuell lägesbild, som är värdefull oavsett om organisationen behöver hantera störningar i supply chain, utföra akuta reparationer i nätinfrastruktur eller koordinera personal och resurser vid kris eller nödläge.

  • Bevaka resurser och operativ verksamhet i realtid.
  • Sammanlänka data från flera källor, inklusive IoT (Internet of Things) och flöden i sociala media.
  • Visualisera och dela viktig information i en kartvy.
  • Gör snabba geografiska analyser av händelser som riskerar att påverka verksamheten.
  • Skapa faktabaserade handlingsplaner.
Karta med lägesbild i realtid

Förmågor i ArcGIS

Ha koll på verksamheten, dela data och agera baserat på fakta med stöd av geografisk IT och ArcGIS-plattformen.

Previous
Next
Om hela plattformen

eBok

Värdet av en gemensam lägesbild med stöd av kartor och geografisk intelligens

Ladda ner eBok