,

Logistik och transport

Möt komplexa krav från marknaden

Dela information som förebygger störningar och borgar för leveranser i tid

Man and woman in hardhats view logistics information on a laptop

Insikter i realtid – en förutsättning för leverans

Framgångsrik logistik handlar om att möta kunders förväntningar och leverera i tid på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Transportledare behöver vara förberedda på risker och hot som påverkar leveranserna – från väder och naturkatastrofer till trafikproblem och stölder. Tydliga och lättbegripliga digitala dashboards med en kartkomponent som sammanlänkar data från olika källor ger den operativa insikt som krävs – i realtid när så behövs. Anpassning och optimering kan hanteras agilt och förseningar minimeras.

Se leveransalternativ och rutter andra inte kan se

Säkerställ förutsättningar att hålla vad du lovar när det gäller service och leverans.

  • Optimera rutter baserat på faktorer som var kunden finns, trafiksituation, tid för leveransfönster och överlämning av gods.
  • Agera proaktivt genom att förutse och planera för risker och hot.
  • Fatta faktabaserade beslut om hur störningar ska hanteras i realtid och värna på så sätt om varumärkets trovärdighet.
  • Reducera kostnader med smart ruttoptimering och andra verktyg för geografisk information.
Karta med logistik och transport

Förmågor i ArcGIS

Fatta smarta beslut om transporter och ha koll på logistiken i realtid med stöd av geografin ArcGIS-plattformen.

Previous
Next
Om hela plattformen

eBok

Värdet av en gemensam lägesbild med stöd av kartor och geografisk intelligens

Ladda ner eBok