Marknads- och kundanalys

Hitta dina mest lönsamma kunder


Skapa affärsmöjligheter med smartare segmentering och analys

Woman and man examine customer and location data on a tablet

Rätt marknadssatningar med faktabaserad kundinsikt


Företag har mer kunddata än någonsin, men har också svårt att omvandla dem till insikt. Data som berikas med en geografisk dimension påvisar vad, var och varför kunder gör sina inköp. Företagsledare och marknadsförare vinner på att inte lita för mycket på sin magkänsla. Säkerställ istället datadrivna faktabaserade underlag som hjälper organisationen att identifiera potentiella kunder och marknader, marknadsföra med precision och optimera produktmixen.

Se möjligheter andra inte kan se


Läget är nyckeln till att omvandla kund- och CRM-data till vassa marknadsanalyser och strategiska affärsbeslut.

  • Optimera marknadsplaneringen och minska osäkerhetsfaktorn när verksamheten går in på nya marknader.
  • Få värdefull insikt om värden och vanor som formar kunders beteende.
  • Skapa datadrivna personaliserade köpupplevelser som ökar kundlojaliteten.
  • Ta hävstång på smarta kartor och visualiseringar som avslöjar mönster som körtider, befolkningstäthet, demografi, beteendemönster och konkurrenssituation, och därmed förutsättningarna på marknaden.

Förmågor i ArcGIS


Fördjupa din kundinsikt och fatta välgrundade affärsbeslut med stöd av geografin och ArcGIS-plattformen.

Previous
Next
Mer om hela plattformen

Webbinar

Fatta bättre beslut med geografiska analyser

 

Se webbinaret
eBok: Digitaliserad asset management med geografisk intelligens

Blogg: Datadrivna Insikter

Undvik dyra misstag: Fakta kontra intuition vid affärsbeslut

Om analys på bloggen