Skip to Content

Operativ effektivitet

Kostnadseffektiv produktion, distribution och resursutnyttjande

Optimala processer och nöjda kunder med stöd av geografisk intelligens

Man and woman overseeing operations review information to improve efficiency

Skapa smartare arbetsflöden

Många organisationer brottas med utmaningen att skapa riktigt vassa planer – både strategiska och operativa sådana. Beslutsfattare får med stöd av geografisk information förutsättningar att hantera och optimera komplicerade arbetsflöden och projekt. Smarta kartor, geografisk analys och dashboards med en kartkomponent ger en ständigt aktuell bild av läget, vilket i sin tur gör det möjligt att snabbt identifiera processer som behöver förbättras. Genom att dra nytta av tillförlitliga data minimeras misstag, produktiviteten ökar och kostnader kan reduceras.

Se optimering andra inte ser

En ständigt uppdaterad lägesbild ger en värdefull operativ överblick över människor, resurser och händelser. Det blir dessutom ett gränssnitt som hjälper organisationen att identifiera kritiska fokusområden. Tillgången till den här typen av gemensam lägesbild ger helt enkelt konkurrensfördelar som bättre ärendehantering, samordning och kundnöjdhet.

  • Samarbeta och dela realtidsinformation på ett säkert sätt via kartor, appar, dashboards och rapporter.
  • Inför digitala arbetsflöden och processer som sparar både tid och pengar.
  • Dra nytta av ett sömlöst digitalt flöde av data och behovsanpassade appar för att hantera och konsumera detta.

Förmågor i ArcGIS

Optimera verksamheten och förbättra effektiviteten med stöd av geografin och ArcGIS-plattformen.

Previous
Next
Mer om hela plattformen

eBok

Affärsvärdet av en gemensam lägesbild med stöd av kartor och geografisk intelligens

Ladda ner eBok