Affärsnytta med geografisk IT och smarta kartor

Fatta faktabaserade beslut och agera optimalt med stöd av GIS

Alla typer av verksamheter står inför utmaningen att vara så operativt effektiv och konkurrenskraftig som möjligt. Genom att dra nytta av potentialen i data får din organisation förutsättningar att vara precis så beslutsmässig och handlingskraftig som krävs idag. GIS (geografiska informationssystem) bidrar med förmågan att hantera, sammanlänka, förädla och dela data. Det handlar kort sagt om IT som ger verksamheten både riktigt vassa visuella beslutsunderlag och smarta verktyg för samverkan. Mycket användbart inom de flesta delar av en verksamhet – för optimerad asset och facility management, kvalitetssäkrad hantering av data och information i fält, spårbar supply chain, förbättrad risk- och krishantering och mycket mer.

Nytta och värde i alla delar av verksamheten

ArcGIS är en komplett GIS-plattform som optimerar din verksamhet med datadrivna insikter och beslut. Plattformens förmågor och komponenter hjälper företag och organisationer att generera affärsnytta inom flera områden.

Previous
Next
Läs mer om ArcGIS-plattformen

eBok

Affärsvärdet av en gemensam lägesbild

med stöd av kartor och geograisk intelligens

Ladda ner eBok