Få överblick över projekt och arbetsflöden


Det ställs allt högre krav på effektivitet och transparens i företag och andra organisationer. Organisationer i framkant använder geografisk information och analys – location intelligence – för att bevaka, hantera och analysera mätetal och KPI:er (Key Performance Indicators). Denna gemensamma lägesbild som ger ständigt aktuell information om hur den operativa verksamheten fungerar. Den blir även ett värdefullt verktyg för att identifiera ineffektivitet och gör det enklare att dela viktig information och data.

Se operativa resultat andra inte kan se


En kartvy som är tillgänglig för alla som behöver informationen leder till större effektivitet och ger bättre förutsättningar för samverkan. Den geografiska dimensionen sammanlänkar data från olika källor och gör kartan ännu mer kraftfull som informationsbärare.

  • Dra nytta av smarta kartor, geografisk analys och dashboards för att få en översikt i realtid över verksamhet, personal, resurser, samt pågående ärenden, aktivitet och händelser.
  • Identifiera förbättringspotentieal genom att se KPI:er i en geografisk kontext.
  • Samarbeta och dela data effektivt och säkert med stöd av kartor, appar och dashboards.
  • Stärk kvalitetskontrollen i viktiga affärsprocesser.
  • Var proaktiv och agera snabbt och med precision när problem uppstår.

Förmågor i ArcGIS


Möjliggör uppföljning av resultat och indikatorer i realtid med stöd av geografisk IT och ArcGIS-plattformen.

Show More