Skip to Content

Resultat- och statusuppföljning

Ta företagets resultat till nya nivåer

Koll på verksamhetens KPI:er i realtid

Man views location information and data on tablet to understand business performance

Få överblick över projekt och arbetsflöden

Det ställs allt högre krav på effektivitet och transparens i företag och andra organisationer. Organisationer i framkant använder geografisk information och analys – location intelligence – för att bevaka, hantera och analysera mätetal och KPI:er (Key Performance Indicators). Denna gemensamma lägesbild som ger ständigt aktuell information om hur den operativa verksamheten fungerar. Den blir även ett värdefullt verktyg för att identifiera ineffektivitet och gör det enklare att dela viktig information och data.

Se operativa resultat andra inte kan se

En kartvy som är tillgänglig för alla som behöver informationen leder till större effektivitet och ger bättre förutsättningar för samverkan. Den geografiska dimensionen sammanlänkar data från olika källor och gör kartan ännu mer kraftfull som informationsbärare.

  • Dra nytta av smarta kartor, geografisk analys och dashboards för att få en översikt i realtid över verksamhet, personal, resurser, samt pågående ärenden, aktivitet och händelser.
  • Identifiera förbättringspotentieal genom att se KPI:er i en geografisk kontext.
  • Samarbeta och dela data effektivt och säkert med stöd av kartor, appar och dashboards.
  • Stärk kvalitetskontrollen i viktiga affärsprocesser.
  • Var proaktiv och agera snabbt och med precision när problem uppstår.

Förmågor i ArcGIS

Möjliggör uppföljning av resultat och indikatorer i realtid med stöd av geografisk IT och ArcGIS-plattformen.

Previous
Next
Mer om hela plattformen

Guide

Vässa verksamhetens verktyg för BI

4 tips för mer business intelligence

Ladda ner guide