Skip to main content

Risk- och krishantering

Förutse risker och hot

Proaktiv planering och kort reaktionstid med stöd av geografin

Skogsbrand försenar leverans i supply chain

Beredskap i en föränderlig värld

Företag och samhälle ställs inför utmaningar i form av hot mot den egna verksamheten, säkerhetsrisker, naturkatastrofer och instabilitet och oro i omvärlden på ett helt annat sätt idag än igår. Genom att visualisera data och information om risker på smarta kartor får ledare och beslutsfattare möjlighet både att hitta mönster och samband i big data, och att kommunicera effektivt och sömlöst under hanteringen av kriser. Det här moderna förhållningssättet till risk management sparar både tid, pengar och liv.

Se risker andra inte kan se

Smarta kartor tydliggör potentiella riskområden med precision. Det skapar förutsättningar för djupare förståelse för hur risker och hot bör hanteras. Digitala kartor är också ett kraftfullt verktyg för kommunikation under alla faser av hanteringen av risk.

  • Få kraftfulla datadrivna underlag för beslut om var resurser och insatser ska sättas in.
  • Använd prediktiv geografisk analys för att se mönster, samband och trender.
  • Dela realtidsdata för att få en faktabaserad bild av hur människor, tillgångar och platser påverkas.
Karta med kris- och riskhantering

Förmågor i ArcGIS

Förbättra krisberedskap och förkorta reaktionstider med stöd av geografin och ArcGIS-plattformen.

Previous
Next
Om hela plattformen

eBok

Värdet av en gemensam lägesbild med stöd av kartor och geografisk intelligens

Ladda ner eBok