Beredskap i en föränderlig värld


Företag och samhälle ställs inför utmaningar i form av hot mot den egna verksamheten, säkerhetsrisker, naturkatastrofer och instabilitet och oro i omvärlden på ett helt annat sätt idag än igår. Genom att visualisera data och information om risker på smarta kartor får ledare och beslutsfattare möjlighet både att hitta mönster och samband i big data, och att kommunicera effektivt och sömlöst under hanteringen av kriser. Det här moderna förhållningssättet till risk management sparar både tid, pengar och liv.

Se risker andra inte kan se


Smarta kartor tydliggör potentiella riskområden med precision. Det skapar förutsättningar för djupare förståelse för hur risker och hot bör hanteras. Digitala kartor är också ett kraftfullt verktyg för kommunikation under alla faser av hanteringen av risk.

  • Få kraftfulla datadrivna underlag för beslut om var resurser och insatser ska sättas in.
  • Använd prediktiv geografisk analys för att se mönster, samband och trender.
  • Dela realtidsdata för att få en faktabaserad bild av hur människor, tillgångar och platser påverkas.
Karta med kris- och riskhantering

Förmågor i ArcGIS


Förbättra krisberedskap och förkorta reaktionstider med stöd av geografin och ArcGIS-plattformen.

Show More

Blogg: Datadrivna Insikter

GIS är IT som tar risker och hot på allvar