Bädda för långsiktig framgång


Konkurrensen hårdnar och finns idag både fysiskt och digitalt. Det gör att ingen har råd att välja fel plats för sin nästa etablering. Framgångsrika beslutsfattare använder geografisk information och analys – location intelligence – för att förutse lönsamheten och tillväxten för sin nästa etablering. På så sätt kan de fatta riktigt vassa marknads- och etableringsbeslut.

Se tillväxt andra inte kan se


Smarta kartor sätter befintliga etableringars resultat eller kundunderlag i en geografisk kontext med hänsyn till marknadens förutsättningar. Med geografisk analys blir det möjligt att välja de mest lönsamma etableringarna baserat på fakta om konkurrens, demografi och supply chain.

  • Identifiera de mest lönsamma lägena.
  • Skapa smart tillväxt genom att hitta tvillingar till redan lönsamma etableringar.
  • Undvik kannibalisering på den befintliga affären.
  • Optimera kombinationen e-handel och fysisk affär.
  • Få ut så mycket som möjligt av etableringar, marknad och produktmix.

Förmågor i ArcGIS


Vässa datadrivna etableringsbeslut och indelning av områden och distrikt med stöd av geografin och ArcGIS-plattformen.

Show More

Blogg: Datadrivna Insikter

Var sak har sin plats – kartan visar vägen vid nästa etablering