Etableringsanalys och områdesindelning

Utveckla din affär på rätt plats

Dra nytta av en datadriven tillväxtstrategi

Woman views information and data on a tablet about potential store locations

Bädda för långsiktig framgång

Konkurrensen hårdnar och finns idag både fysiskt och digitalt. Det gör att ingen har råd att välja fel plats för sin nästa etablering. Framgångsrika beslutsfattare använder geografisk information och analys – location intelligence – för att förutse lönsamheten och tillväxten för sin nästa etablering. På så sätt kan de fatta riktigt vassa marknads- och etableringsbeslut.

Se tillväxt andra inte kan se

Smarta kartor sätter befintliga etableringars resultat eller kundunderlag i en geografisk kontext med hänsyn till marknadens förutsättningar. Med geografisk analys blir det möjligt att välja de mest lönsamma etableringarna baserat på fakta om konkurrens, demografi och supply chain.

  • Identifiera de mest lönsamma lägena.
  • Skapa smart tillväxt genom att hitta tvillingar till redan lönsamma etableringar.
  • Undvik kannibalisering på den befintliga affären.
  • Optimera kombinationen e-handel och fysisk affär.
  • Få ut så mycket som möjligt av etableringar, marknad och produktmix.

Förmågor i ArcGIS

Vässa datadrivna etableringsbeslut och indelning av områden och distrikt med stöd av geografin och ArcGIS-plattformen.

Previous
Next
Mer om hela plattformen

Webbinar

Bättre och snabbare beslut med smarta kartor

Se webbinar
eBok: Digitaliserad asset management med geografisk intelligens