Spårbarhet i realtid

Stenkoll på var tillgångar finns och var de kommer ifrån

Få en ständigt uppdaterad vy över människor, fordon, råvaror och mycket mer

A digital map tracks the time and location of ships and logistics vehicles

Håll koll på vad som händer var

När människor, saker och ting är i ständig rörelse blir det till sist omöjligt att ha koll på dess rörelsemönster. Med geografisk IT och location intelligence får organisationen tillgång till uppdaterade digitala kartor och appar för bevakning och översikt. Genom att i realtid kunna följa vad som händer och analysera vad som redan har hänt blir det möjligt att identifiera möjlig tillväxt, öka säkerheten och effektivisera verksamheten.

Se rörelsemönster andra inte kan se

Använd smarta kartor, appar och dashboard för att skapa en gemensam lägesbild för den operativa verksamheten, dess resurser och tillgångar – från personal i fält till fordonsflottan.

  • Analysera och visualisera realtidsdata från sensorer, enheter som smartphones eller surfplattor och flöden i sociala media.
  • Sätt spårbar live-data i en relevant kontext av exempelvis väg- eller nätinfrastruktur, risker, väder och demografi.
  • Skicka kommandon till sensorer när kritiska mönster har upptäckts.
  • Kommunicera varningar genom visualiseringar på kartor och dashboards i realtid.
  • Sammanlänka historiska geografiska data med data om infrastruktur för att upptäcka trender och extremfall.
Karta med spårbarhet i realtid

Förmågor i ArcGIS

Spåra resurser och tillgångar genom att visualisera, analysera och förstå komplexa datamängder i realtid med stöd av geografin och ArcGIS-plattformen.

Previous
Next
Mer om hela plattformen

eBok

Värdet av en gemensam lägesbild med stöd av kartor och geografisk intelligens

Ladda ner eBok