Skip to main content

Digitaliserad supply chain

Planera för och motverka störningar

Stärk försörjningskedjan genom att visualisera den i realtid

Män i reflexväxt jobbar i fält

Upptäck och agera på problem och möjligheter

Företag inom tillverkningsindustrin hanterar stora volymer i en föränderlig och riskfylld global värld. För att vara så transparent, flexibel och agil som möjligt är det därför nödvändigt att alla aktörer i försörjningskedjan vet vad som händer var – gärna i realtid. En digitaliserad supply chain sammanlänkar och kombinerar affärsdata med geografiska data i en gemensam kartbaserad dashboard, som ger ansvariga chefer operativ koll på en helt ny nivå. Smarta kartor ger den som äger och hanterar försörjningskedjan en översikt som gör det möjligt att förbättra effektiviteten, förebygga störning och på så sätt få viktiga konkurrensfördelar.

Se en digital supply chain så som andra inte kan

Digitalisering av supply chain med stöd av geografisk IT ger värdefull insikt om till exempel status i realtid, vita fläckar i serviceområden, risker, stöningar och möjligheter.

  • Förstå kedjans alla samband och kopplingar, leverantörer, lagernivåer, potentiell påverkan av omvärldsfaktorer och mycket mer.
  • Identifiera möjligheter som höjer prestations- och leveransförmågan, bli mer agil och optimera samverkan med kunder och leverantörer.
  • Skapa en transparens som säkerställer etiska och hållbara leverantörer och råvaror.
  • Använd IoT-data (Internet of Things) i geografiska analyser och få beslutsunderlag som bäddar för ständig förbättring.
  • Få varningar när störningar uppstår eller när leveranstider och serviceavtal riskerar att fallera. 
Karta med digital supply chain

Förmågor i ArcGIS

Möjliggör agil supply chain management med stöd av geografin och ArcGIS-plattformen.

Previous
Next
Mer om plattformen

Webbinar

Säkerställ hållbarhet i hela produktionskedjan

Se webbinar
eBok: Digitaliserad asset management med geografisk intelligens