Skip to Content

Esri och Autodesk

Partnerskap mellan ledande aktörer inom GIS och BIM

Esri och Autodesk

Nyttan med att bygga en bro mellan GIS och BIM

Esri och Autodesk samarbetar, inom ramen för ett strategiskt partnerskap, för att skapa ett sömlöst gränssnitt mellan geografiska informationssystem (GIS) och byggnadsinformationsmodeller (BIM). Integrationen skapar fördelar som förutsättningar för till exempel minskade kostnader med mer effektiva arbetsflöden. Dessutom kan värdefulla resurser sparas med koordinerade transporter och logistik.

Se det andra inte kan se


Koll på både detaljer och sammanhang

Naturligtvis har du koll på detaljerna kring de byggnader och konstruktioner du utvecklar, bygger och förvaltar. Sprängkraften är enorm om du dessutom använder data och information om det sammanhang den ska fungera i på ett strukturerat sätt. Hur fungerar den med hänsyn till mark och miljö, väder och vind, översvämningsrisk, buller, infrastruktur och så vidare?

Kombinera GIS och BIM

Integration med data i centrum

Esri och Autodesk samverkar för att sammanlänka GIS och BIM och på sätt skapa nytta och värde i fastigheters hela livscykel. Visionen är ett integrerat arbetsflöde för samverkan och ökad insikt om projekt för att på så sätt öka effektiviteten, minimera dataförlusterna och optimera fastigheters värde i alla faser. Vi är redan på god väg med integrationen.

Autodesk Connector for ArcGIS

Arkitekter och ingenjörer kan få tillgång till och använda ett kompetent GIS direkt i välbekanta Autodesk Civil 3D and InfraWorks med stöd av Autodesk Connector for ArcGIS. Genom att koppla upp sig mot ArcGIS Online får du kvalitativa GIS-data att använda direkt i projektet du jobbar med i Autodesk. Detaljinformation från Autodesk kan i sin tur importeras till ArcGIS Online. På sätt skapas ett sömlöst flöde och gemensamt gränssnitt för alla relevanta data kopplat till ett projekt eller fastighetsbestånd. Du kan till och med redigera och spara tillbaka data till ArcGIS Online, direkt från Civil 3D. 

ArcGIS sömlöst i Autodesks AEC-svit

Integrationen mellan ArcGIS och Autodesks programvaror för arkitektur och byggnation hjälper dig att samla in och analysera fältdata, förbättra kommunikation och samverkan med viktiga intressenter och sätter dina projekt i en geografisk kontext som gör det möjligt att förstå hur byggnader både påverkar och påverkas av sina omgivningar. Connectors till ArcGIS finns tillgängliga för flera av Autodesks programvaror.

Till autodesk.com

Autodesk® Civil 3D®

Programvara för projektering och dokumentation av mark-, väg- och VA-projekt.

Autodesk® InfraWorks®

BIM-programvara för planering, design och analys.

Autodesk® Revit®

Planera, designa, konstruera och förvalta med kraftfullt verktyg för byggnadsinformationsmodeller.

Vill du veta mer om integrationen ArcGIS-Autodesk?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00