Skip to Content

Nå verksamhetsmålen med stöd av ArcGIS


Har du tänkt på att du som kund till Esri Sverige per definition ingår i ett världsomspännande nätverk av ArcGIS-användare. Det är i sig en oerhörd styrka. Genom vår modell för strategisk samverkan får din organisation dessutom möjlighet att fullt ut och på ett strukturerat sätt ta hävstång på den världsledande GIS-kompetens som finns inom Esri, både nationellt och internationellt. Det i sin tur ger de bästa förutsättningar att få verklig utväxling på er GIS-miljö och investeringarna i den.

Verksamhetsnyttan i fokus


Samverkansmodellen är ett flexibelt ramverk som möjliggör ett målinriktat samarbete på strategisk, taktisk och operativ nivå. Fokus i planering och genomförande ligger på kundens verksamhetsmål. Vi bidrar med kunskap om hur användningen av ArcGIS-plattformen kan bidra till uppnådda mål och till att utveckla er verksamhet.

Paketering med verksamhetsmålen i centrum


I EEAP drar din organisation nytta av fler och nya kompetenser i Esris lokala och globala nätverk av expertis. Vi verkar tillsammans med dig som kund för att GIS ska leverera verksamhetsnytta på ett optimalt sätt. Våra resurser bidrar med ett proaktivt stöd i att fånga trender, följa teknikutveckling och verksamhetens behov.

Komponenter i samverkan enligt EEAP

Nyfiken?


Nyfiken och vill veta mer om vår samverkansmodell och EEAP?

Kontakta oss