Cityworks

Ärendehanteringssystem med stöd av ArcGIS

Effektiv och säker datadelning med security.manager i ArcGIS

Cityworks AMS, asset management system, är ett ärendehanteringssystem som optimerar drift och underhåll av anläggningar och infrastruktur. Det är byggt utifrån ArcGIS och har därför förmågan att länka ihop alla slags ärenden, som anmälan, arbetsorder och inspektion, utifrån sin geografiska position. Alla appar i ArcGIS kopplas lätt samman med arbetsflöden i Cityworks och gör det möjligt för personal både på kontor och i fält att ajourhålla och få tillgång till data i realtid. Cityworks är flexibelt och enkelt att konfigurera för att stötta en mängd olika verksamheter av skiftande storlek.

Optimerad drift och underhåll

Film förklarar hur på mindre än 2 minuter.

Stad i 3D illustrerar ärendehanteringssystemet Cityworks

Vilka har användning av Cityworks?

Cityworks underlättar för större organisationer som har behov av att hantera drift och underhåll av anläggningar och infrastruktur på ett effektivt sätt inom ett eller flera verksamhetsområden. Det kan handla om el, fjärrvärme, vatten och avlopp, park, gata och spårvägar eller fastigheter, flygplatser och industrier till exempel. 

5 snabba fördelar med Cityworks

Previous
Next

Använd Cityworks för att få:

Överblick
All information samlad i en summerad vy
Smartare drift
Skicka ut rätt person på rätt plats
Koll och kontroll
Se såväl arbetsledning som individuell status
Analys och insikt
Identifiera återkommande mönster i ärenden

Nyfiken och vill veta mer?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00