FME är ett verktyg för dataintegration från Safe Software som hjälper dig att använda det data som din organisation redan har eller införskaffar. FME har det i särklass bästa stödet för att hantera spatialt data och är därför ett bra komplement till ArcGIS. Bearbeta geografiskt data i över 450 olika dataformat och automatisera arbetsprocesser, helt utifrån behov. Allt utan att skriva en enda rad kod. 

 

FME består av tre applikationer: FME Desktop, FME Server och FME Cloud.

FME i 3 steg
Connect

Läs och skriv 450+ dataformat
Transform

Bearbeta, filtrera, slå ihop och validera data
Automate

Automatisera och dela arbetsflöden

FME Desktop definierar vad som ska göras


Med FME Desktop kan du i ett grafiskt och intuitivt gränssnitt strömlinjeforma upprepad, tidskrävande databearbetning och hantera enorma mängder data på ett effektivt sätt. Konceptet är överraskande enkelt, men verktygen som erbjuds för att lösa komplicerade uppgifter är nästintill obegränsade. Ange formatet på det dataset som ska läsas in. Transformera och bearbeta data på många olika sätt. Avsluta med att bestämma format för utdatat. Spara ditt arbete och kör processen, om och om igen om du vill.

FME Server bestämmer när ett jobb ska ske


Om vi i FME Desktop definierar vad som ska hända med vårt data låter FME Server oss bestämma när det ska ske: on-demand, enligt schema eller händelsestyrt med hjälp av triggers. Dela med dig av FME:s funktionalitet till din grupp, organisation eller publikt. Delningen kan ske via FME Servers interna webbgränssnitt, dess appar eller indirekt via andra integrerade system. Integrera FME Server med andra system via till exempel REST API:er, Webhooks, Websockets. Installera på virtuella servrar, in-house eller hos en molnleverantör.

KUNDCASE

Uppsala kommun konverterar data med FME

Uppsala arbetar sedan några år med att kunna mäta tryggheten i kommunen och identifiera och åtgärda potentiella otrygga platser. De hämtar regelbundet in data från flera olika källor som sedan visualiseras och analyseras på kartor i ArcGIS Insights. FME används för att på ett automatiserat sätt få in datat i databasen och kunna utföra säkra analyser trots att datat kommer från olika håll.

Se filmen
  • Esri Sverige är guldpartner

    Våra FME-experter hjälper dig

    Vi kan hjälpa dig med licenser, utbildning, konsulttjänster och support! Vi har många duktiga, certifierade medarbetare med många erfarenheter från både stora transformationsprojekt och mindre uppdrag
Show More

Nyfiken och vill veta mer?

arcmap-blog-48

Skicka ett meddelande

Eller fyll i ett formulär

Kontakta oss

Välkommen att ringa

0771-98 48 00