GEOSECMA for ArcGIS

Det kompletta systemet för kommunal verksamhetsstyrning

GEOSECMA är en heltäckande IT-baserad verksamhetslösning för kommuner. Programvarusystemet gör det möjligt att koppla ihop databaser och information inom alla verksamhetsområden, och skapa enklare, säkrare och tryggare beslutsunderlag för både små och stora frågor.

 

GEOSECMA och dess moduler

Förutom att GEOSECMA ger ett helhetsstöd för alla delarna i det kommunaltekniska landskapet går det förstås också bra att använda GEOSECMAs olika moduler var för sig. Verksamhetsmodulerna ger stöd för planering, skötsel och administration för de yrkesroller som arbetar med till exempel kommunens vägnät, fastigheter, trafikfrågor, ledningsnät, detaljplanering, karthantering, fastighetsbildning eller parkförvaltning.

 

Intresserad?

Mer information om GEOSECMA hittar du hos Sokigo

sokigo.com