När du kompletterar ArcGIS Enterprise med security.manager från con terra får du verktyg som gör att du på detaljerad nivå kan styra och filtrera vilken åtkomst individuella användare ska ha till ett visst data i en och samma karttjänst. Du behöver inte längre skapa flera karttjänster för olika behov samtidigt som alla användare får tillgång till allt data hon eller han behöver, varken mer eller mindre.

Effektivisera med security.manager


Film förklarar hur på mindre än 2 minuter.

Animerade figurer sitter och jobbar bakom varsin datorskärm
0:00

Vilka har användning av security.manager?


security.manager är användbart i organisationer som har känslig information  som måste hanteras på ett säkert sätt och bara ses av behöriga användare, eller har omfattande hantering av GIS-data och har behov av att göra det enklare och effektivare.

Dela data effektivt och med kontroll

Det är en utmaning att säkerställa att alla användare har tillgång till precis rätt och relevant information samtidigt som data inte delas felaktigt. Ju större och mer komplex organisation eller ju känsligare data, desto viktigare är det att kunna lita på att data delas rätt. Då krävs effektiva metoder som gör datahanteringen enkel. 

Med security.manager som en del av ArcGIS Enterprise är det enkelt att administrera och skapa filtreringar och begränsningar som via olika användargrupper reglerar slutanvändarnas tillgång till GIS-data ner på objektnivå.

Skapa regler i security.manager för att enkelt dela rätt data till rätt person

Rätt och relevant data till rätt person

Med security.manager blir det enklare att dela data eftersom en administratör  bara behöver skapa upp en tjänst för ett visst data, och sedan via regler tilldela rätt användarbehörigheter till relevant data. Reglerna talar om vilket data som användaren ska ha tillgång till och vad användaren kan göra med det, till exempel bara se det eller även ändra och addera data.

Användaren märker aldrig att visst data inte exponeras utan kan lugnt jobba vidare med sitt, med full tillgång till exakt det hon eller han behöver. 

Administratörsgränssnittet i security.manager filtrerar ut rätt data till rätt användare

Förenklad administration sparar tid

Eftersom det administrativa arbetet förenklas kan mer tid istället läggas på annat kvalificerat GIS-arbete. Och när en ny användare behöver tillgång till en viss del av ett dataset räcker det att den administratörsansvariga placerar användaren i den grupp som har rätt behörigheter.

Att på en sådan här detaljnivå kunna bestämma vem som ser vad i en karttjänst ger också en säkrare datamiljö, där rätt personer får ta del av rätt och relevant data. Inget mer, inget mindre.

Skärmar visar data som filtrerats med security.manager i ArcGIS
Filtrera data utifrån:
Separata kartlager
Objekttyp
Attribut
Geografisk avgränsning

Kom igång med security.manager


Grundläggande steg från implementation till användning.

Show More

Prata med oss


Vi på Esri Sverige Success Team har mångårig erfarenhet av att jobba med GIS-användare. Vi brinner för att skapa långsiktig framgång för både befintliga och nya kunder. Hör av dig till oss så kan vi prata mer om hur du och din organisation kan dra större nytta av ert ArcGIS.