Skip to main content

Digitalisering och stärkt besluts- och verksamhetsstöd

Dra nytta av teknik du redan har

Håll dig uppdaterad

Din organisation har tillgång till GIS-plattformen ArcGIS och därmed ett smörgåsbord av teknik att applicera på era verksamhets- och affärsbehov. I praktiken handlar det om geografisk IT som har kapacitet att starkt bidra både till optimering och digitalisering av verksamhetskritiska arbetsflöden och processer i alla delar av verksamheten. Resultatet blir kort sagt märkbart när organisationer utvecklar och breddar användningen av GIS-teknologin. Effekt i form av ökad effektivitet, säkerhet, kvalitet och hållbarhet låter inte vänta på sig.

Det finns med andra ord all anledning att ha koll på plattformens bredd av förmågor och funktionalitet, och hur den kan möta verksamhetens behov. Annars är risken faktiskt stor att du går ut och upphandlar ny teknik i onödan.

Fördelar och möjligheter

GIS bidrar med förmågan att hantera, sammanlänka, förädla, analysera och dela data. Det handlar kort sagt om IT som ger verksamheten både riktigt vassa visuella beslutsunderlag och smarta verktyg för datadriven samverkan.

Previous
Next

Samarbeta kring gemensamma data överallt

ArcGIS kan hantera data från en mängd olika verksamhetssystem, länka samman och visualisera dem på en gemensam och interaktiv kartbild som ger översikt på ett helt annat sätt än vad som är möjligt när data är uppdelat i olika system och filformat. Beroende på användningsområde, situation och behov kan du konfigurera och bygga appar och vyer som är helt anpassade för att skapa mesta möjliga värde av organisationens data. Fördelarna när samma datamängd används för olika behov är många.

Se video

Nytta och värde i arbetsflöden

Alla typer av verksamheter står inför utmaningen att vara så operativt effektiv och konkurrenskraftig som möjligt. ArcGIS ger din organisation förutsättningar att vara precis så beslutsmässig och handlingskraftig som krävs idag. Det här är exempel på tillämpningsområden.

Previous
Next

Håll dig uppdaterad!

Datadrivna insikter är nyhetsbrevet för dig som vill bidra till verksamhetsutveckling och breddning av GIS-användningen i din organisation. Som prenumerant får du varje månad tips, råd och inspiration kring att generera verksamhets- och affärsnytta med GIS.

 

 

Ja tack, jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.

Skapa värde med GIS

Din organisation har alltså tillgång till en kompetent GIS-plattform. En befintlig IT-resurs med potential att stärka verksamhetens förmåga att fatta beslut och agera rätt, säväl som effektivt. Det finns med andra ord all anledning att ta steg för att digitalisera och vässa besluts- och verksamhetsstödet med ArcGIS. Resan börjar när du ser geografisk IT som den strategiskt viktiga resurs det faktiskt är.

Framgångsfaktorerna
Ladda ner white paper